poczta@lckziu.lublin.eu
81 466 42 20

Technikum Mechaniczne

oferta edukacyjna

Technik Mechanik

Technik Mechanik

Natomiast technik mechanik zajmuje się budową, obsługą i naprawą wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń mechanicznych. W zależności od wyboru kwalifikacji możesz zostać specjalistą od montażu i obsługi maszyn ...

Zobacz więcej

Technik Mechatronik

Technik Mechatronik - LCKZiU Lublin

Technik mechatronik zajmuje się budową, działaniem i obsługą skomplikowanych urządzeń technicznych. Mechatronicy konstruują, programują, obsługują i naprawiają urządzenia sterowane komputerowo.

Zobacz więcej

Technik Informatyk

Technik Informatyk

Informatyka to najszybciej rozwijająca się branża, od której zależą obecnie wszystkie pozostałe. Wybierając zawód technika informatyka, nie będziesz się nudził i stale będziesz uczyć się czegoś nowego.

Zobacz więcej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - LCKZiU Lublin

Na ulicach rozdawane są ulotki, w każdym sklepie dostępne są darmowe gazetki, powstają coraz to nowe animacje gier, filmików zachęcających do zakupu towarów i usług, pojazdy oklejane są banerami.

Zobacz więcej

Technik spawalnictwa

LCKZiU - technik spawalnictwa

Technik spawalnictwa to specjalista przygotowany do wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG, TIG, spawanie gazowe ...

Zobacz więcej

Technik automatyk

Technik automatyk Lublin

Technik automatyk montuje, uruchamia i obsługuje zautomatyzowane urządzenia i instalacje. Przeprowadza przeglądy techniczne, diagnozuje usterki i awarie, dba o konserwację maszyn, dokonuje napraw i remontów.

Zobacz więcej

Szkoła Branżowa Wielozawodowa

oferta edukacyjna

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych - LCKZiU Lublin

Mechanik pojazdów samochodowych to zdecydowanie zawód z przyszłością. Już od pierwszej klasy uczniowie realizują swoją ścieżkę kariery zawodowej, poznając realia panujące w zakładach pracy.

Zobacz więcej

Mechatronik

Mechatronik - LCKZiU Lublin

Pracy mechatronika to montaż, uruchamianie oraz konserwowanie i usprawnianie systemów i urządzeń o charakterze mechatronicznym, ich obsługiwanie, eksploatowanie i odpowiednie ich programowanie.

Zobacz więcej

Ogrodnik

Ogrodnik - LCKZiU Lublin

Kształcenie w zawodzie ogrodnika ma na celu przygotowanie do sprawnego i fachowego obsadzania i utrzymywania ogrodów, parków i trawników oraz produkcji roślin – zarówno w gruncie, jak i pod osłonami.

Zobacz więcej