Technik Spawalnictwa 311516 NOWOŚĆ!

Opis zawodu
Przedmioty rozszerzone:
 • Matematyka
 • Fizyka
  Języki obce:
  • Angielski
  • Niemiecki

   Technik spawalnictwa:

   • opracowuje dokumentacje technologiczną spajania.
   • organizuje i nadzoruje przygotowanie produkcji oraz przebieg spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów różnymi metodami (MIG/MAG, TIG, plazmowo, laserowo, elektrodą otuloną, tarcicowo i in.) wykonywanymi ręcznie a także za pomocą manipulatorów, robotów i innych.
   • uruchamia reguluje i sprawdza technologiczne urządzenia spawalnicze
   • wykrywa, rozpoznaje zaistniałe przyczyny niesprawności urządzeń spawalniczych
   • zapewnia utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń spawalniczych

   Podstawowe zadania wykonywane w ramach zawodu:

   • opracowanie technologicznych kart spawania WPS
   • przyjmowanie dokumentacji technicznej wykonania i naprawy oraz opracowywanie technologii regeneracji metodami spawania
   • zaopatrzenie w spawalnicze materiały podstawowe i dodatkowe, części zamienne urządzeń spawalniczych
   • organizowanie obsługi technicznej urządzeń spajających oraz organizowanie spawalniczych stanowisk pracy
   • organizowanie i przeprowadzenie kontroli wstępnej materiałów, przygotowania do spawania, kontroli wykonawstwa
   • wykonywanie przewidzianych prób materiałów i wyrobów
   • wykonywanie rozliczeń kosztów produkcji i naprawy
   • prowadzenie gospodarki magazynowej zakładu spawalniczego
   • organizowanie bezpiecznej pracy w spawalni

   Zatrudnienie

   W zależności od wielkości zakładu pracy technicy spawalnictwa mogą być zatrudnieni na stanowiskach związanych bezpośrednio z produkcją:

   • kierownika sekcji technologicznej lub spawalnika-technologa
   • kierownika lub technika w sekcji konstrukcji oprzyrządowań
   • spawalnika produkcji
   • mistrza spawalniczego

   Ponadto technik spawalnictwa może być zatrudniony w:

   • zakładach przemysłowych w działach przygotowania produkcji w zakresie normowania prac spawalniczych, w działach utrzymania ruchu dla przeprowadzania regeneracji i napraw części maszyn
   • w biurach projektowych ogólnych i zakładowych na stanowiskach konstruktorów
   • w placówkach naukowo-badawczych i uczelniach na stanowiskach technika i laboranta

   Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie:

   MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
   MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych