LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

 
Laureaci konkursu Innowacje w rolnictwie wraz z ich wynalazkiem "Wszędołazem" na uroczystości wręczenia dyplomów i nagrody głównej - 4000 PLN / LCKZiU Spawacz Ufundowanie Sztandaru LCKZiU oraz Ślubowanie uczniów. Mechatronika Studniówka uczniów Technikum Mechanicznego w LCKZiU 2016 UKS Magnoliowa

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego w Technikum Mechanicznym, odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 10.00 w Auli Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Po uroczystej inauguracji uczniowie spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach.

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna.
Uprawnionymi w roku szkolnym 2016/2017 są jedynie uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (szczegóły w załączniku).
Wniosek wraz z kopią orzeczenia osoby zainteresowane składają w szkole do dnia 5 września 2016 r.

Dodatkowe informacje w dokumencie: Informacja-o-programie-Wyprawka-szkolna.pdf

Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych (sierpień 2016)

HARMONOGRAM PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH W TERMINIE POPRAWKOWYM (SIERPIEŃ 2016)

DATA GODZINA SALA PRZEDMIOT I POZIOM

ZDAJĄCY

23.08.2016 r. 9.00 115 Język polski –
poziom podstawowy
Absolwent 4TA
23.08.2016 r. 9.00 115 Matematyka –
poziom podstawowy
Absolwenci z lat ubiegłych

 

Na egzamin należy przyjść przynajmniej pół godziny przed rozpoczęciem. Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty oraz długopis z czarnym wkładem.

Na egzaminie z matematyki jest dozwolony kalkulator prosty (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i pierwiastek drugiego stopnia), który na kilka dni wcześniej należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

Damian Mazuś mistrzem Polski

Uczeń klasy I TB wraz ze swoją drużyną KS Budowlani Lublin został mistrzem Polski kadetów w olimpijskiej odmianie rugby 7. Lubelska drużyna nie miała sobie równych w finałach rozegranych w sobotę 11 czerwca na bocznym boisku Areny. Serdecznie gratulujemy.

Konferencja Kuratorium Oświaty w Lublinie i Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli p.t. „Zmiany w kształceniu informatycznym”

W dniu 1 czerwca 2016 r. gościliśmy w siedzibie Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie uczestników konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie wspólnie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uczestnikami konferencji byli: nauczyciele przedmiotów informatycznych, dyrektorzy szkół oraz inni zainteresowani nauczyciele. Tematem konferencji były „Zmiany w kształceniu informatycznym”.

Wykład „Kształcenie informatyczne w nowej formule – rola programowania” wygłosił pan prof. Maciej M. Sysło reprezentujący Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu, członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN, wiodący autor propozycji nowej podstawy programowej przedmiotów informatycznych, opracowanej przez Radę.

Informujemy, że Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie od dnia 1 września 2016 włączy się aktywnie do tego projektu. Jego celem będzie wprowadzenia powszechnego nauczania programowania w ramach przedmiotu informatyka.

Ze swojej strony jako przykład dobrych praktyk przedstawiliśmy obecnym na konferencji pokaz zorganizowany przez uczniów naszej szkoły: „Roboty i nauka programowania, wykorzystanie programowania w działaniu różnych urządzeń”. Pokaz ten spotkał się z przychylnym odbiorem.

Uczeń LCKZiU w finale konkursu informatycznego organizowanego przez Ogólnopolski Parlament Studentów RP

W finale konkursu informatycznego organizowanego przez Ogólnopolski Parlament Studentów RP w ramach Warszawskich Dni Informatyki, z Lublina zakwalifikowały się dwie ekipy: Technikum Mechaniczne z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i I Liceum Ogólnokształcące.

Gratulujemy Dominikowi Stachurze z klasy 2TB osiągniętego sukcesu.

Mistrzostwa LCKZiU w wyciskaniu na ławeczce

Zakończyły się mistrzostwa naszej szkoły w wyciskaniu na ławeczce. Odbyły się trzy turnieje liczone do generalnej klasyfikacji. Nieoczekiwanie (po raz pierwszy w historii zawodów) zwyciężył uczeń klasy pierwszej. Wśród starszych kolegów najlepszy okazał się Piotr Sieńko .

Końcowa kolejność:

  1. Piotr Sieńko kl. 1 TB
  2. Konrad Szewczak kl. IV TA
  3. Patryk Biedach kl. III TB
  4. Mateusz Wolski kl. IV TA
  5. Damian Dudek kl. II TB
  6. Mateusz Chłopek kl. II TA
  7. Dawid Jaster kl. IV TA
  8. Adam Mazurek kl. IV TA

 

Kolejny sukces uczniów LCKZiU

18.05.2016r.w Zespole Szkół Nr 1 w Lublinie odbyło się podsumowanie eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku A organizowanej przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji. Uczniowie naszej szkoły zgłosili do olimpiady dwie prace,które zajęły następujące miejsca:
-1 miejsce w kategorii „R”- pomysł techniczny.
„Samojezdny wózek transportowy”, autorzy: Jakub Czyż z klasy 3TA, Grzegorz Ciesielski z klasy 2TA, Mateusz Wolski z klasy 4TA, opiekun-Mirosław Mazur.
-1 miejsce w kategorii „E”- pomysł ekologiczny.
„Strona internetowa www.kalkulator.rolniczy.pl„, autorzy: Jakub Tracichleb z klasy 3TA, Krzysztof Raczkowski z klasy 3TA, Michał Wołosiuk z klasy 3TA, opiekunowie- Dariusz Janiszek i Cezary Wawszczak.
Jednocześnie obydwie prace zostały zakwalifikowane do finałów ogólnopolskich, których wyniki poznamy pod koniec maja.