Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w roku szkolnym 2021/2022

Język polski poziom podstawowy – 23 sierpnia 2022 r. godz. 09:00Sala nr 115 (Aula) – klasy 4TA, 4TC, 4TI – 5 osób Matematyka poziom podstawowy – 23 sierpnia 2022 r. godz. 09:00Sala nr 115 (Aula) – klasy 4TB, 4TI, absolwenci z lat ubiegłych – 6 osób Język angielski poziom podstawowy – 23 sierpnia 2022 r. godz. 09:00Sala nr 111 – klasa 4TA  – 1 osoba