LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Ranking Perspektywy Brązowa Tarcza 2019

waszaedukacja.pl

Jesteśmy w gronie
najlepszych w Polsce!


Szkoła mistrzów
Znak jakości Srebrna Szkoła 2016
dla Technikum Mechanicznego w LCKZiU

Ważne linki

Banner Lublin stawia na zawodowców
Banner Erasmus+
Banner Rok Szkoły Zawodowców


K.K. Baczyński - patron LCKZiU
bip

facebook
youtube
 
SLIDER LCKZiU SLIDER LCKZiU SLIDER LCKZiU SLIDER LCKZiU SLIDER LCKZiU SLIDER LCKZiU SLIDER LCKZiU SLIDER LCKZiU SLIDER LCKZiU SLIDER LCKZiU SLIDER LCKZiU

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Ady Szpakowskiej

W dniu 10.01.2020r uczennica klasy 3TCI Technikum Mechanicznego Ada Szpakowska wraz z opiekunem p. Marzeną Gruszką uczestniczyła w uroczystości wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Ada odebrała stypendium z rąk Wojewody p. Lecha Sprawki i Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk. Stypendia Prezesa Rady Ministrów za 2018/2019 rok otrzymało 234 uczniów województwa lubelskiego. Stypendium przyznawane jest za specjalne wyniki w nauce m.in. promocję z wyróżnieniem oraz za szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów!

Klasa 1TN na lodowisku

W dniu 9 stycznia 2020r. uczniowie klasy 1TN wraz z opiekunami Cezarym Wawszczakiem i Tomaszem Sygarą rozpoczęli ferie zimowe na lodowisku ICEMANIA. Część uczniów doskonaliła jazdę na łyżwach, natomiast dla pozostałych był to ich pierwszy raz. Niezależnie od tego wszyscy dobrze się bawili nawet, gdy czasami jazda odbywała się nie na łyżwach, i nie tylko.

Jasełka w LCKZiU

Uczniowie naszej szkoły pod opieką ks. D. Stankiewicza i nauczycieli: D. Huszaluk, E. Drąg, U. Frączek przygotowali przedstawienie o przyjściu na świat Jezusa Chrystusa.
W interesującej scenerii, łączącej umiejętności techniczno-informatyczne uczniów technikum i talenty dekoratorskie uczniów szkoły branżowej, opowiedzieliśmy historię, która wydarzyła się ponad 2000 lat temu, próbując ja nieco uwspółcześnić i wzbudzić refleksję, że Zbawiciel, tak kiedyś, jak i dziś przyszedł do ludzi z ich wadami i słabościami. Na podkreślenie zasługuje gra aktorska i zdolności muzyczne i wokalne trojga uczniów, którzy wzbogacili przedstawienie koncertem polskich kolęd. Naszym szkolnym artystom dziękujemy i gratulujemy!

Osoby występujące w jasełkach:
Maryja – Agata Rozwadowska, klasa 4TC
Józef – Przemysław Wiatros, klasa 1TC
Mefisto – Michał Rabczuk, klasa 1TN
Herod – Jakub Zieleńczuk, klasa 1TA
Król 1 – Artur Chwaluk, klasa 1TN
Król 2 – Bartek Maryniowski, klasa 1TK
Król 3 – Przemysław Jaszcz, klasa 1TC
Anioł 1 – Dawid Batorski, klasa 1TN
Anioł 2 – Adrian Kaseperek, klasa 1TI
Anioł 3 – Sebastian Gęca, klasa 1TN
Anioł 4 – Hubert Sapuła, klasa 1TN
Anioł 5 – Patryk Grosiak, klasa 1TK
Pastuszek 1 – Paweł Piotrowski, klasa 1TI
Pastuszek 2 – Jakub Dwórnik, klasa 1TK
Pastuszek 3 – Krystian Zbaradzki, klasa 1TB
Pastuszek 4 – Alicja Garwoła, klasa 1TC
Pastuszek 5 – Kacper Kubera, klasa 1TC

Wokaliści:
Alicja Sadowska, klasa 3TCI
Paweł Piekutowski, klasa 3TCI
Natan Pakuła, klasa 1TB

Obsługa techniczna:
Szymon Besztak, klasa 1TI

Zapraszamy do obejrzenia galerii z jasełek, Urszula Frączek

Informacja o opłacie za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Poniższa informacja jest kierowana do absolwentów szkół z województwa lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Absolwenci z innych województw wnoszą opłatę za egzamin na konta macierzystych OKE.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r.

Dane do przelewu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000
W tytule wpłaty należy wpisać informacje:

Egzamin, którego dotyczy opłata: np. Egzamin maturalny
Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: np. Jan Kowalski, PESEL 345678123456
Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: np. Matematyka podstawowa, polski rozszerzony

Brak informacji w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana.

Dowód wniesienia opłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopię dowodu wniesienia opłaty należy również przedłożyć w szkole.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty.

W przypadku wątpliwości czy zdający musi wnieść opłatę należy sprawdzić to w „Kalkulatorze”, który znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.

Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Wyjcie klasy 1TM na wystawę finałowych zdjęć Grand Press Photo 2019 oraz do galerii Brain Damage Gallery

18 grudnia uczniowie klasy 1TM pod opieką nauczycieli: Bożeny Modzelewskiej i Piotra Kajlewicza odwiedzili Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, gdzie odbywała się wystawa finałowych zdjęć Grand Press Photo 2019. Uczniowie obejrzeli ponad 260 najlepszych fotografii prasowych ostatniej edycji konkursu, a w odczytaniu ich symbolicznej treści pomagał psor Piotr Kajlewicz. Po krótkim odpoczynku przyszła kolej na Brain Damage Gallery, mieszczącą się w Lublinie, jedyną w Polsce i jedną z pierwszych na świecie galerii dedykowanych graffiti writingowi i jego ewolucji. Tu, pod kierunkiem pani przewodnik obejrzeliśmy wystawę pn. „Sainer Modulations” –  indywidualną wystawę Sainera, czołowego muralisty, malarza i artysty z kręgu urban artu na świecie. Pomimo zmęczenia wszystkim dopisywał dobry humor, a powystawowe refleksje okazały się świetnym materiałem do dyskusji o sztuce współczesnej.

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Palenie tytoniu- co tracisz?

Każdego roku w trzeci czwartek listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia. 28 listopada w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie z Wydziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Pani Renata Bezłada i Pani Ewa Zagulska przeprowadziły prelekcję dla uczniów klasy 1 TM Technikum Mechanicznego i 2BA Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 na temat szkodliwości palenia papierosów, e-papierosów i używania dopalaczy. W trakcie zajęć uczniowie mogli skorzystać ze stanowiska informacyjno – edukacyjnego o tematyce antynikotynowej i antydopalaczowej i zapoznać się z dostępnymi materiałami. Po zajęciach chętni uczniowie mieli możliwość zbadania swojej pojemności płuc za pomocą pikflometru oraz zbadania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Celem badania było uświadomienie młodzieży jaki wpływ na ich organizm ma palenie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży naszej szkoły. Zajęcia dla uczniów zorganizowała p. Marzena Gruszka pedagog szkolny.

„Mikołajkowe warsztaty”

Uczniowie kl 2 BA (BSW) o profilu ogrodnik podczas zajęć praktycznych w MBP Filia nr 39 (w Głusku) wraz z nauczycielem p. Renatą Godlewską kolejny raz przeprowadzali warsztaty Bożonarodzeniowe dla „milusińskich” tym razem z Przedszkola „Tosia” w Głusku.

Poprzednio uczniowie wraz z maluchami tworzyli stroiki świąteczne- rożki. Tym razem wspólnie wykonywali kartki i dbali o świąteczną atmosferę spotkania. Zarówno dzieci jak i uczennice (Marlena, Natalia, Paulina i Wiktoria) świetnie się przy tym bawiły.

„Mikołajowy zawrót głowy”

Uczniowie kl 3 BA (BSW) o profilu ogrodnik podczas zajęć praktycznych w firmie PNOS Lublin mieli za zadanie wraz z opiekunem (Renatą Godlewską) udekorować sanie św. Mikołaja i przeprowadzić wspólnie z pracownikami mikołajkowe spotkanie w dniu 04.12.19 r. z dwoma grupami dzieci z przedszkola „Misiaczek” w Lublinie.

Nasi uczniowie poradzili sobie z zadaniami znakomicie i kolejno zgłosili się do ról: Pierwszy Mikołaj- Asia, Pomocnik św. Mikołaja- Natalia, Renifer- Weronika, Trzeci Mikołaj-p. Renata.

Prócz rozdawania słodyczy i zdjęć z Mikołajem (ze względu na zimową aurę) przeprowadzono także wspólne zabawy i kolędowanie, oraz warsztaty robienia karmy dla ptaków. Spotkanie bardzo podobało się maluchom ale także wszystkim obecnym i wprawiło nas w świąteczny nastrój.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech

Serdecznie zapraszamy uczniów LCKZiU do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Niemczech. Wiesława Wąsik i Mariusz Kałuża

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Niemczech

Szkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech skierowany jest do wszystkich uczniów LCKZiU (technikum i branżowa szkoła wielozawodowa).
Konkurs nie jest konkursem sprawdzającym umiejętności językowe uczniów. Jego zadaniem jest wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturą, geografią i polityką naszego zachodniego sąsiada. Zadaniem konkursu jest również sprawdzenie ogólnej wiedzy, jaką mają uczniowie o Niemczech. Językiem konkursu jest język polski. Po niemiecku są jedynie nazwy własne. Punktowane są prawidłowe odpowiedzi oraz szybkość odpowiedzi.
Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to etap klasowy. Zwycięzcy z poszczególnych klas przechodzą do etapu drugiego. Etap trzeci to etap finałowy, do którego wchodzą zwycięzcy etapu drugiego.
Do etapu drugiego przechodzi 3 uczniów z każdej klasy, natomiast do etapu finałowego przechodzi 15 uczniów.
Etap klasowy w klasach, gdzie uczą nauczyciele organizatorzy, będzie się odbywał w ramach lekcji języka niemieckiego. Uczniowie z klas, gdzie nie uczą nauczyciele organizatorzy, będą mieli wyznaczony termin w czasie lekcji lub po lekcjach ewentualnie po uzgodnieniu mogą dołączyć do pozostałych uczestników
Konkurs ma formę quizu. Uczestnicy rozwiązują zadania zamknięte na swoich smartfonach. Od drugiego etapu uczestnicy muszą mieć oprócz smartfonów również słuchawki.
Organizatorami konkursu są nauczyciele języka niemieckiego: Wiesława Wąsik i Mariusz Kałuża.
Etapy klasowe odbędą się w terminie od 2 do 10 stycznia 2019. Drugi etap konkursu będzie miał miejsce tuż po feriach. Etap finałowy odbędzie się w lutym. Dokładna data etapu finałowego zostanie podana po zakończeniu drugiego etapu.
Wyniki pierwszego oraz drugiego etapu znajdą się na stronie szkoły. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców będą wręczone na zakończeniu roku szkolnego.

„Polacy – Rodakom”

W dniu 7 grudnia odbył się po raz kolejny w naszej szkole finał dwudziestej już akcji „Polacy – Rodakom”, której pomysłodawcą jest pan senator Stanisław Gogacz. Akcja ta ma na celu pomoc polskim rodzinom mieszkającym na Ukrainie. Jak zawsze uroczystość uświetnili zaproszeni goście:  przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i księża pracujący na terenie Ukrainy, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i oświatowych oraz darczyńcy. Uczniowie LCKZiU jak co roku pomagali przy przenoszeniu paczek z darami oraz przy organizacji spotkania. W sposób szczególny zaangażowali się w pomoc uczniowie klasy 1TB, 2TB, 3TB, 3TA.