LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Jesteśmy w gronie
najlepszych w Polsce!


Szkoła mistrzów
Perspektywy Srebrna Szkoła
Znak jakości Srebrna Szkoła 2016
dla Technikum Mechanicznego w LCKZiU

Ważne linki

Banner Rok Szkoły Zawodowców
Banner Rok Szkoły Zawodowców


K.K. Baczyński - patron LCKZiU
bip

facebook
youtube
 
Laureaci konkursu Innowacje w rolnictwie wraz z ich wynalazkiem "Wszędołazem" na uroczystości wręczenia dyplomów i nagrody głównej - 4000 PLN / LCKZiU Spawacz Ufundowanie Sztandaru LCKZiU oraz Ślubowanie uczniów. UKS Magnoliowa Mechatronika

„Niech żyje bal…”

7 stycznia odbyła się „studniówka” uczniów klas czwartych technikum naszej szkoły. Tradycyjnie rozpoczęła się polonezem, który poprowadzili ubrani w stroje z epoki członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Uczestnicy balu w znakomitych humorach bawili się do rana.
Bardzo dziękujemy rodzicom za organizację balu, a Dyrekcji Szkoły, wychowawcom i nauczycielom za udział.

Uczniowie klasy 4TA i 4 TB

„Wigilijna ulica” – nietypowe jasełka

Jak co roku w naszej szkole przed świętami Bożego Narodzenia  22 grudnia 2016 r. w auli szkolnej odbyły się jasełka. Tym razem młodzież z klas I TA , I TB,  ITC, II TA, II TB i IV TB pod kierunkiem nauczycieli katechetów: ks. Krystiana Sochy MIC i Pawła Łukasika,  przedstawiła spektakl pt. „Wigilijna ulica”.  Po występie odczytano fragment Ewangelii wg św. Łukasza opisujący to doniosłe wydarzenie, a następnie nasz pan dyrektor Jacek Misiuk złożył wszystkim nauczycielom i uczniom życzenia. Na zakończenie wszyscy mogli się podzielić opłatkiem i złożyć sobie nawzajem życzenia.

Ważna informacja dla uczniów klas maturalnych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie serdecznie zaprasza 10 stycznia w godzinach 17:00 – 18:30 na zajęcia organizowane przez firmę Imagine dla tegorocznych maturzystów z Lublina i okolic, dotyczące tego jak wybrać studia. ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE i mają formułę wykładu połączonego z procesami grupowymi oraz ćwiczeniami indywidualnymi – dlatego 1,5 godziny zajęć mija szybko, gdyż zajęcia są bardzo angażujące. To właśnie taki tryb pracy sprawia, że można podczas nich odkryć wskazówki na temat tego, do jakiej pracy się idealnie nadajemy – co pomoże nam również wybrać odpowiednie studia.

Te zajęcia sprawią, że:
– odkryjesz, jaka praca będzie Ci przynosiła maksymalną satysfakcję oraz maksymalne wynagrodzenie
– odnajdziesz w sobie odwagę, by podążać za swoim wewnętrznym głosem
– dowiesz się, do jakiej pracy jesteś stworzony

Zajęcia poprowadzi Arkadiusz Nepelski – trener Stowarzyszenie Explores, który od trzech lat prowadzi zajęcia dotyczące odkrywania swojej drogi zawodowej. Dotychczas przeprowadził blisko 70 edycji zajęć w których udział wzięło ponad 2000 osób. Jego „pomysłem na siebie” jest pomóc innym znaleźć swoją drogę oraz uwierzyć w siebie na tyle, by mieć odwagę nią podążać.
Zajęcia są jednocześnie wprowadzenie do całodniowych warsztatów imagine, które odbędą się na WSPA 21 stycznia.

Więcej informacji o warsztatach znajdziesz na www.imagine.edu.pl oraz w wydarzeniu –  https://www.facebook.com/events/639988699517013/ Zobacz też link: http://www.wspa.pl/uczelnia/aktualnosci/2017-01-05_jak_wybrac_studia_czyli_matura_i_co_dalej

Doradca zawodowy w LCKZiU – Mirosław Górczyński

Ferie w LCKZiU – Program zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych 2017

W pracy wychowawczej szkoły obok szeregu bardzo istotnych zadań, pojawia się zadanie wdrażania młodzieży do właściwego spędzania czasu wolnego, a przez to kształtowania ich postaw i systemu wartości. Bardzo istotnym elementem jest również rozwijanie ich pasji i zainteresowań.

Celem tych działań jest dostarczenie młodzieży ciekawych propozycji zajęć kształcących, umiejętności techniczne podczas prostych ćwiczeń i zabawy, uchronienie przed zjawiskiem nudy i szukania rozrywki dla tzw. „zabicia czasu”. Sama, nawet ścisła kontrola życia młodzieży nie wystarcza, gdyż pozbawiona jest konkretnych propozycji zabezpieczenia czasu wolnego. Istotną częścią programu jest jego funkcja profilaktyczna. Przekazywanie właściwych wzorców postaw podczas wolnego czasu i ukazanie nauki przez zabawę ma zadanie ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu i tym samym odsunięcie uczniów od niebezpieczeństw związanych z różnego rodzaju uzależnieniami.

Program „Ferie w naszej szkole” to projekt przeznaczony do realizacji w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Termin realizacji: 23-27.01.2017

Program_zajęć_profilaktycznych.pdf

Zgoda na zajęcia poza lekcyjne.pdf

dorota-ogłoszenie

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

W związku z tym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2017 r.

Więcej informacji oraz dane do przelewu znajdują się TUTAJ

Świąteczna pomoc w LCKZiU

W okresie przedświątecznym w naszej szkole została zorganizowana zbiórka pieniędzy oraz darów żywnościowych i ubrań, którą zajęła się Aleksandra Stępniak z pomocą wychowawcy klasy. Zebrane dary zostały przekazane uczniowi naszej szkoły, który jest w trudnej sytuacji materialnej. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli naszą akcję m.in. dyrekcji, nauczycielom, uczniom, radzie rodziców oraz finalistom turnieju League of Legends z klasy 4TA.

Inscenizacja z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Już po raz ósmy młodzież naszej szkoły wzięła udział w inscenizacji z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Tym razem główne uroczystości odbyły się w Świdniku przy branie prowadzącej do WSK PZL. Uczniowie LCKZiU wcielili się w interwencyjne oddziały ZOMO.

Na zdjęciu od lewej: Maciej Powała-Niedźwiecki, Bartek Bodzak, Kamil Kołodziej, Damian Zabielski, Sebastian Kołodziej, Patryk Biedacha, Bartek Woś, Daniel Siuda, Bartek Kot.

3

Wyróżnienie za prezentację „Podróże H. Sienkiewicza” dla Gabrieli Gustaw z klasy 2TC

Uczennica klasy II TC Gabriela Gustaw wzięła udział w odbywającym się w ramach obchodów Roku H. Sienkiewicza Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną „Życie i twórczość H. Sienkiewicza”. Konkurs odbywał się  pod patronatem Kuratora Oświaty  oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Gabriela otrzymała wyróżnienie za prezentację „Podróże
H. Sienkiewicza”. Uczennica przygotowała pracę pod kierunkiem p. M. Helman. Prezentację można obejrzeć na stronie internetowej biblioteki szkolnej oraz TUTAJ.

DSC_0100

Święto szkoły

9 grudnia obchodziliśmy święto naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od przekazania pocztu sztandarowego klasom młodszym. Następnie klasy pierwsze złożyły ślubowanie. Kolejny punkt stanowił program artystyczny poświęcony patronowi LCKZiU K. K. Baczyńskiemu przygotowany przez klasy drugie pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy. Monaż rozpoczął się od filmu ukazującego sylwetkę poety, następnie zaprezentowane zostały jego wiersze i piosenki. Na zakończenie głos zabrał pan Dyrektor Jacek Misiuk. Po zakończeniu części oficjalnej młodzież uczestniczyła w turniejach: League of Legends , Minecraft, tenisa stołowego, Sumi-BOT-ów. W turniej LoL po trudnym meczu z reprezentacją klasy 1TC wygrali zawodnicy z klasy 4TA. W turnieju Minecraft pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Pasek z klasy 1TC. Turniej tenisa stołowego wygrał Łukasz Skrzypczak z klasy 4TB. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.