Rada Rodziców

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rada Rodziców kolejny raz podjęła decyzje o stworzeniu możliwości grupowego ubezpieczenia uczniów szkoły w roku szkolnym 2022/23. Poniżej specjalny link z ofertą przygotowaną dla Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie, przy ul. Magnoliowej 8. Korzystając z linka, każdy zainteresowany może wykupić ubezpieczenie w zakresie NNW i zapłacić składkę indywidualnie bez udziału Rady Rodziców. Ubezpieczenie jest dobrowolne.

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/10347

Jak kupić ubezpieczenie – wszystkie formalności online po kliknięciu w powyższy link:

  • Kliknij przycisk „Kup ubezpieczenie”
  • Uzupełnij ilość osób i dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia
  • Potwierdź podane informacje i oświadczenia
  • Zapłać za ubezpieczenie online
  • Polisę wraz z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia i Kartą produktu otrzymasz na wskazany adres e-mail

Koszt ubezpieczenia: 42 zł

Okres ubezpieczenia od 1.09.2022 – 31.08.2023

Pełny zakres ubezpieczenia widoczny będzie na polisie.

On-line można ubezpieczyć swoje dzieci także z poza w/w szkoły.

Składka za drugie i kolejne dzieci naliczy się zgodnie z ustaleniem – 50%.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia “Pakiet Oświata” (zał. w wersji PDF).

Zgłoszenie szkody (zał. w wersji PDF).

Link aktywny do 15 listopada 2022 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: rada.rodzicow@lckziu.lublin.eu

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie
w roku szkolnym 2021/2022
Przewodniczący: Tomasz Małecki
V-c Przewodnicząca: Izabella Skrok
Sekretarz: Małgorzata Ćwik
Skarbnik: Sylwia Boyk
Członek prezydium: Dagmara Dołęga

REGULAMIN RADY RODZICÓW (zał w wersji PDF )

WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
Składka roczna na fundusz Rady Rodziców – 50 zł za pierwsze dziecko w tej szkole i 30 zł za każde następne w tej szkole.
Dane do przelewów na Fundusz Rady Rodziców:
Rada Rodziców LCKZiU im KK Baczyńskiego w Lublinie
ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin
PEKAO S.A. I o/Lublin 85 1240 2470 1111 0010 9449 4391

W opisie każdego przelewu prosimy o wpisanie:
„Darowizna na cele oświatowe Rady Rodziców”
oraz podanie:
imienia, nazwiska ucznia oraz inicjałów klasy.

Zachęcamy do wpłat. Pieniądze przeznaczone są na nagrody dla wybitnych uczniów, wsparcie inicjatyw uczniowskich i pomoc w realizacji zadań oświatowych.

Rada Rodziców zaprasza do dialogu uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrekcję szkoły.
Czekamy na Państwa pomysły, sugestie, uwagi pod adresem:
rada.rodzicow@lckziu.lublin.eu

W najbliższym czasie więcej informacji.