IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE
Ranking Perspektywy Brązowa Tarcza 2019

waszaedukacja.pl

Jesteśmy w gronie
najlepszych w Polsce!


Szkoła mistrzów
Znak jakości Srebrna Szkoła 2016
dla Technikum Mechanicznego w LCKZiU
Ważne linki
Banner Lublin stawia na zawodowców
Banner Erasmus+
Banner Rok Szkoły Zawodowców


K.K. Baczyński - patron LCKZiU
bip

facebook
youtube

SZOK – Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie i nabywają umiejętności odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym. Celem działalności
Szok – u jest przygotowanie młodego człowieka do wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zgodnej z jego predyspozycjami i możliwościami, do poruszania się po rynku pracy oraz
świadomego planowania własnej kariery zawodowej.

Szkolny Ośrodek Kariery proponuje konsultacje indywidualne i zajęcia warsztatowe dla uczniów w zakresie:

Rozwijania świadomości własnych uzdolnień i predyspozycji
Poruszania się po świecie zawodów
Przygotowania do wyboru optymalnej drogi edukacyjnej
Planowania własnej ścieżki kariery zawodowej
Nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
Pozyskiwania informacji o lokalnym rynku pracy, krajowym i europejskim
Szukania sposobów radzenia sobie z trudnymi decyzjami
Autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej
Radzenia sobie ze stresem, planowania czasu
Technik efektywnego uczenia się
Roli motywacji i afirmacji w pracy nad samym sobą
Inne…

Szkolny Ośrodek Kariery oferuje:

Porady i informacje zawodowe
Diagnozę zdolności i predyspozycji zawodowych
Spotkania informacyjno – szkoleniowe
Pomoc w zakresie kierowania w sprawach trudnych do specjalistów
Współpracę z instytucjami wspierającymi pracę doradczą szkoły.

Szkolny Ośrodek Kariery dysponuje:

Testami badającymi cechy osobowości, zainteresowania, predyspozycje zawodowe
Informacjami o ścieżkach kształcenia
Informatorami o zawodach, opisami zawodów
Materiałami informacyjnymi o szkolnictwie wyższym
Multimedialnymi programami doradczymi
Informacjami o lokalnym rynku pracy, zawodach przyszłościowych
Filmami zawodoznawczymi
Publikacjami z zakresu doradztwa zawodowego

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa,
studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne
i biznesowe. Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

zobacz link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

INFORMACJE O WYBRANYCH ZAWODACH 

zobacz link: https://idca.itee.radom.pl/

BAROMETR ZAWODÓW

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże,
a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt
zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających
wymagania pracodawców.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw.

zobacz link: https://barometrzawodow.pl/

BAROMETR MANPOWER PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

zobacz link: https://www.manpowergroup.pl/

NIEDOBÓR TALENTÓW MANPOWER GROUP 2018

Celem prowadzonego przez ManpowerGroup badania przedsiębiorców „Niedobór talentów” jest określenie ich trudności w pozyskiwaniu pracowników a także sprawdzenie,

które stanowiska, i dlaczego, jest najtrudniej obsadzić.

zobacz link: https://www.manpowergroup.pl/2018/07/03/2131/

Pliki do pobrania: