Przejdź do treści

Technik Mechatronik 311410

Opis zawodu
Przedmioty rozszerzone:
 • Matematyka
 • Fizyka
  Języki obce:
  • Angielski
  • Niemiecki

   Czym zajmuje się mechatronik? Pomimo iż wszyscy ludzie bardziej lub mniej świadomie biorą udział w rewolucji 4.0 i korzystają z pracy mechatroników, to niewielu potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

   Technik mechatronik to zawód wysokich technologii. Zajmujący się budową, działaniem i obsługą skomplikowanych urządzeń technicznych. Mechatronicy konstruują, programują, obsługują i naprawiają wszelkiego rodzaju urządzenia sterowane komputerowo.

   Wybierając naukę w tym trudnym, ale dającym dużą satysfakcję zawodzie zdobędziesz wiedzę z zakresu elektrotechniki, mechaniki, automatyki, pneumatyki i hydrauliki, ponadto poznasz tajniki programowania sterowników przemysłowych. W praktyce nauczysz się programowania prostych urządzeń jakimi są bramy automatyczne, a także tych skomplikowanych, wykorzystywanych do budowy linii produkcyjnych, robotów przemysłowych. Ponadto nauczysz się podstaw obsługi obrabiarek skrawających w tym programowania CNC.

   Po zakończeniu czteroletniej nauki w technikum, możesz kontynuować kształcenie na politechnicznych studiach wyższych np. na kierunkach mechatronika, elektrotechnika, informatyka itp. lub podjąć pracę. Twoimi przyszłymi miejscami pracy mogą być przedsiębiorstwa wyposażone w linie produkcyjne i roboty przemysłowe, serwisy maszyn i urządzeń przemysłowych, komputerowych i sprzętu AGD. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś wykonywał prace automatyka, elektrotechnika lub podjął własną działalność gospodarczą.

   Ze względu na bardzo dobre przygotowanie do zawodu i wysokie wyniki z egzaminów zawodowych, szkoła w 2016 roku została uznana za szkołę mistrzów w zawodzie technik mechatronik, a naszych absolwentów poszukują lubelscy pracodawcy.

   Na zajęciach lekcyjnych wykorzystywał będziesz nowoczesny sprzęt pomiarowy, komputerowe programy symulacyjne oraz wysokiej jakości pomoce dydaktyczne. Poszerzysz swoją wiedzę ucząc się obsługi drukarki 3D, serwisując drony i elektroniczny sprzęt AGD. Praktycznej nauki zawodu nauczysz się w warsztatach szkolnych i na praktykach zawodowych w nowoczesnych firmach.

   W trakcie nauki możesz nabyć dodatkowe umiejętności i uprawnienia np.: spawanie, SEP, certyfikat AutoCAD, Inventor.

   Po zdaniu egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim – EUROPASS, uprawniającym do uznania Twoich kwalifikacji na obszarze całej Unii Europejskiej.