Technik Mechanik 311504

Opis zawodu
Przedmioty rozszerzone:
 • Matematyka
 • Fizyka
  Języki obce:
  • Angielski
  • Niemiecki

   Powszechnie zawód ten jest błędnie kojarzony jedynie z naprawą samochodów czyli z technikiem samochodowym. Technik mechanik zajmuje się budową, obsługą i naprawą wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń mechanicznych. W zależności od wyboru pierwszej kwalifikacji możesz zostać specjalistą od: montażu i obsługi maszyn, użytkowania obrabiarek skrawających lub naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych.

   Szybki rozwój technik wytwarzania gwarantuje łatwość zdobycia ciekawej i satysfakcjonującej pracy za równo w kraju jak i zagranicą. Proponujemy naukę w pierwszej kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz drugiej MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. W trakcie nauki poznasz tradycyjne i nowoczesne techniki obróbki metalu. Nauczysz się obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie (CNC), a także posługiwać się komputerowymi programami CAD/CAM czyli projektowania części maszyn i programowania obrabiarek w celu ich wykonania. W trakcie zajęć pozalekcyjnych będziesz mógł uzyskać dodatkowe uprawnienia np.: spawacza, SEP, certyfikat AutoCAD lub Inventor 2 i 3D.

   Umiejętności praktyczne nabędziesz na warsztatach szkolnych wyposażonych w 38 obrabiarek konwencjonalnych i 5 CNC oraz na praktykach zawodowych w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

   Po ukończeniu szkoły zdobędziesz kwalifikacje w dwóch zawodach Operator obrabiarek skrawających i Technik mechanik. Wraz z dyplomem technika otrzymasz suplement – EUROPASS w języku angielskim uprawniający do uznania kwalifikacji zawodowych na terenie całej Unii Europejskiej.

   Będziesz mógł podjąć pracę w nowoczesnych zakładach obróbki metalu, warsztatach naprawczych jako operator obrabiarek z umiejętnością podstaw programowania CNC lub rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dalszą naukę możesz kontynuować na wyższych studiach politechnicznych w zakresie budowy maszyn, mechatroniki lub innych. Będziesz mógł stale podnosić i uzupełniać kwalifikacje na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych odbywających się w naszej szkole.

   Ze względu na bardzo dobre przygotowanie do zawodu i wysokie wyniki z egzaminów zawodowych nasi absolwenci są poszukiwani przez lubelskich pracodawców.