Szkolne Koło Caritas w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie

caritas_logo

Szkolne Koło Caritas w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie

Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.”

Matka Teresa z Kalkuty

Powołanie Szkolnego Koła Caritas

Szóstego października bieżącego roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Wolontariatu Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Naszymi gośćmi byli: ks. Paweł Zdybel, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Pani Paulina Stepnowska, koordynator Wolontariatu, którzy przybliżyli Uczniom oraz Nauczycielom ideę Szkolnych Kół Caritas (SKC), na czym polega działalność wolontariatu, w jakie akcje można się włączyć jako SKC.

Podczas spotkania został podpisany akt powołania Szkolnego Koła Caritas w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego.

Nasze Szkolne Koło Caritas może już działać w pełni. Zapraszamy!

Cele i zadania Szkolnego Koła Caritas

Szkolne Koło Caritas jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno- opiekuńczo- wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

Celem działania Szkolnego Koła Caritas jest formacja młodych ludzi i zaspokojenie ich duchowych i społecznych potrzeb oraz koordynowanie podejmowanych przez nich dzieł miłosierdzia. Uczniowie zrzeszeni w Kole włączają się w akcje, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, takie jak np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, ale organizują też własne, np. kiermasze charytatywne.

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Są to w szczególności:

 • kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej;
 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii i Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła;
 • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz organizowanie pomocy, w szczególności otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz uczniów chorych;
 • troska o zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.

Powyższe zadania Koło realizuje poprzez takie działania jak:

 • organizowanie rekolekcji, pielgrzymek dla wolontariuszy i sympatyków Koła;
 • organizowanie spotkań, zebrań, konferencji i prelekcji dotyczących pracy wolontariuszy;
 • organizowanie imprez kulturalnych, religijno- charytatywnych, festynów, loterii fantowych, aukcji itp.;
 • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekunów Koła;
 • włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz parafii zaprzyjaźnionych ze szkołą, a także podejmowanie posług na rzecz potrzebujących pozostających w domach.

Akcje charytatywne Szkolnego Koła Caritas 2022 r.

Szkolne Koło Caritas LCKZiU w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 przystępuje do konkursu „4xW y-czas start !” Wolontariusze na terenie szkoły przeprowadzą, od 3 listopada do 18 grudnia, cztery akcje charytatywne.

car

Konkurs polega na jednoczesnym wdrożeniu w środowisku szkolnym czterech akcji:

 1. Zbiórki plastikowych nakrętek.
 2. Tworzenia kartek bożonarodzeniowych
 3. Sprzedaży wigilijnych świec Caritas
 4. Wsparcia i zbiórki na rzecz jednej z placówek Caritas AL- pacjenci Hospicjum Caritas

w Krasnymstawie

I. Akcja „WYkręć się”: zbieranie korków

 • Celem akcji jest zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek.
 • Na parterze, naprzeciw sali konferencyjnej, obok stolika SBO, znajduje się pojemnik, do którego można wrzucać plastikowe nakrętki.

II. Akcja „WYprodukuj”: przygotowanie kartek bożonarodzeniowych.

 • Celem akcji jest zebranie kartek bożonarodzeniowych na potrzeby Caritas Archidiecezji Lubelskiej (wysyłanych później do darczyńców oraz podopiecznych Caritas).
 • Kartki powinny przedstawiać motywy bożonarodzeniowe (katolickie). Powinny być składane

w rozmiarze 15,5cm x11cm (czyli złożona połowa A4) , bez życzeń w środku.

 • 24 listopada (czwartek) na 7 i 8 godzinie lekcyjnej, w sali 202- robienie kartek przez chętnych uczniów i nauczycieli.
 • Kartki przynosimy najpóźniej do 10 grudnia 2022r.

III. Akcja “WYprzedaj”: sprzedaż świec wigilijnych Caritas wśród lokalnej społeczności w szkole.

 • Celem akcji jest wsparcie Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu – to główne cele, którym służą co roku środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas.
 • SKC rozprowadzają świece w swoim szkolnym środowisku (wśród uczniów, nauczycieli), ale mogą też wesprzeć rozprowadzanie świec przy parafii.

IV. Akcja “WYbierz i wesprzyj”: Hospicjum Caritas w Krasnymstawie.

 • Celem akcji jestzbiórka na potrzeby pacjentów Hospicjum Caritas w Krasnymstawie.
 • W dniu 14 listopada (poniedziałek) będzie miał miejsce kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na hospicjum.

Zachęcamy całą społeczność naszej Szkoły do udziału w akcjach SKC.