Sukces uczniów naszej szkoły 9 stypendystów programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

W środę 11.12.2019r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 9 uczniów Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 pod opieką pedagoga szkolnego p. Marzeny Gruszki uczestniczyło w uroczystej gali wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Program stypendialny, „Lubelska kuźnia talentów” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – technikach, branżowych szkołach I stopnia i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych. To finansowe wsparcie młodych szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy przez 10 miesięcy będą otrzymywać stypendia i rozwijać swoje pasje i zdolności zawodowe.

Stypendia otrzymali:

Piotr Czarnecki – klasa 1TA Technikum Mechaniczne
Filip Golczewski – klasa 1 TC Technikum Mechaniczne
Mateusz Dudziak – klasa 2TI Technikum Mechaniczne
Jakub Furdel – klasa 2TI Technikum Mechaniczne
Kamil Kamieniak – klasa 3TI Technikum Mechaniczne
Ada Szpakowska – klasa 3TCI Technikum Mechaniczne
Alicja Sadowska – klasa 3TCI Technikum Mechaniczne
Maciej Sadowski – klasa IV TA Technikum Mechaniczne
Paulina Pazur – klasa 2BA Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów!!