2TB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 tech_konstr-1/4 BT 303
prakt zaw m-3/4 ZW @
prakt zaw m-4/4 Na @
       
2 8:50- 9:35 tech_konstr-1/4 BT 303
prakt zaw m-3/4 ZW @
prakt zaw m-4/4 Na @
       
3 9:40-10:25 prac_elektr-1/4 MM 01
prakt zaw m-3/4 ZW @
prakt zaw m-4/4 Na @
j.angielski FA 103   r_fizyka KC 206 pkmim-2/2 BT 306
4 10:30-11:15 prac_elektr-1/4 MM 01
prakt zaw m-3/4 ZW @
prakt zaw m-4/4 Na @
pneum_hydr-1/4 JD 03
zaj.prak.t_w-3/4 NG @
zaj.prak.t_w-4/4 SW @
religia-2/3 #2re 207 wf DN SGd pkmim-2/2 BT 306
5 11:20-12:05 prac_technol-1/4 Na @
prac_technol-2/4 SW @
pod_obr_skr-4/4 BT 302
elektrotech-1/4 MM 01
zaj.prak.t_w-3/4 NG @
zaj.prak.t_w-4/4 SW @
u_hist.i sp. Bu 111 przedsięb. DJ 302 ukł_ster_reg-2/2 BT 207
6 12:25-13:10 prac_technol-1/4 Na @
prac_technol-2/4 SW @
pod_obr_skr-4/4 BT 302
urz_sys_mech-1/4 JD 03
zaj.prak.t_w-3/4 NG @
zaj.prak.t_w-4/4 SW @
j.niemiecki-3/3 #2n0 107 tech_konstr-1/2 BT 302
pod_tech_wyt-2/2 CW 303
j.polski TW 112
7 13:15-14:00 prac_technol-1/4 Na @
prac_technol-2/4 SW @
bud_prog_cnc-4/4 DS 14
wf DN Sm r_fizyka KC 206 religia-2/3 #2re 301 j.polski TW 112
8 14:05-14:50 prac_technol-1/4 Na @
prac_technol-2/4 SW @
obsł_pro_cnc-4/4 DS 14
j.polski TW 112 matematyka Bo 303 matematyka Bo 205 matematyka Bo 303
9 14:55-15:40 j.niemiecki-1/3 107 j.niemiecki-3/3 #2n0 107 j.angielski FA 103 prac_elektr-1/2 MM 01
pr_rys_cad-2/2 PP 03
wf DN SGm
10 15:45-16:30     zaj. wych. Bu 111 prac_elektr-1/2 MM 01
pr_rys_cad-2/2 PP 03
elektrotech-1/2 MM 01
11 16:35-17:20     j.niemiecki-1/3 107 wych.rodz.-2/3 #2wi 019 elektrotech-1/2 MM 01
Obowiązuje od: 18 listopada 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 16.11.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum