3TC
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   j.niemiecki-3/3 #3N0 107      
1 8:00- 8:45 cyfr_masz_dr-2/2 PK 2 wf Kt Sm witryny_apl-1/2 PW 13 syst_baz_dan-1/2 MB 204
przy_do_druk-2/2 PK 2
 
2 8:55- 9:40 cyfr_masz_dr-2/2 PK 2 j.angielski FA 207 witryny_apl-1/2 PW 13 syst_baz_dan-1/2 MB 204
przy_do_druk-2/2 PK 2
matematyka Bo 303
3 9:50-10:35 proj_sieci-1/2 Wa 37
r_informat.-2/2 MB 204
matematyka Bo 304 wf Kt Sm syst_baz_dan-1/2 MB 204
proj_multim-2/2 PW 13
j.polski TW 112
4 10:45-11:30 j.niemiecki-1/3 KD 106 r_informat.-1/2 MB 204
proj_multim-2/2 PW 13
matematyka Bo 303 wf Kt Sm admin_bazami-1/2 DA 37A
r_informat.-2/2 MB 204
5 11:40-12:25 j.polski TW 112 admin_sso-1/2 Wa 202
proj_multim-2/2 PW 13
matematyka Bo 303 j.niemiecki-1/3 KD 106 u_hist.i sp. Bu 111
6 12:45-13:30 j.polski TW 112 admin_sso-1/2 Wa 202
tech_multime-2/2 PW 13
u_hist.i sp. Bu 112 j.angielski FA 112 progr_aplik-1/2 PW 13
cyfr_tech_gr-2/2 PK 2
7 13:40-14:25 r_informat.-1/2 MB 204
druk_cyfrowe-2/2 PK 2
admin_sso-1/2 Wa 202
druk_cyfrowe-2/2 PK 2
tech_multime-2/2 PW 13 zaj. wych. PW 13 progr_aplik-1/2 PW 13
cyfr_tech_gr-2/2 PK 2
8 14:35-15:20 admin_bazami-1/2 DA 37A
druk_cyfrowe-2/2 PK 2
druk_cyfrowe-2/2 PK 2 religia-2/2 #3Re 301 z.rozw.komun-3/3 #3Up 112  
9 15:30-16:15 j.niemiecki-3/3 #3N0 107   religia-2/2 #3Re 301 z.rozw.komun-3/3 #3Up 112  
Obowiązuje od: 18 marca 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 16.03.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum