3TB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   j.niemiecki-3/3 #3N0 107     elektrotech-1/2 MK 02
1 8:00- 8:45 matematyka Bo 303 matematyka Bo 303 j.niemiecki-1/3 KD 106 prac_u_sys_m-1/4 JD 03A
obsł_pro_cnc-2/4 Na @
obsł_pro_cnc-3/4 DB @
obsł_pro_cnc-4/4 AR @
prac_pneum-1/4 JD 03A
zaj.prak.t_w-2/4 NG @
zaj.prak.t_w-3/4 DB @
zaj.prak.t_w-4/4 SW @
2 8:55- 9:40 wf NM SGd j.angielski KA 105 matematyka Bo 303 prac_u_sys_m-1/4 JD 03A
obsł_pro_cnc-2/4 Na @
obsł_pro_cnc-3/4 DB @
obsł_pro_cnc-4/4 AR @
prac_pneum-1/4 JD 03A
zaj.prak.t_w-2/4 NG @
zaj.prak.t_w-3/4 DB @
zaj.prak.t_w-4/4 SW @
3 9:50-10:35 tech_konstr-1/2 DE 207
pkmim-2/2 BT 304
zaj. wych. NM 301 prac_technol-1/2 DS 14
pod_obr_skr-2/2 CW 303
prac_elektr-1/4 MK 02
obsł_pro_cnc-2/4 Na @
obsł_pro_cnc-3/4 DB @
obsł_pro_cnc-4/4 AR @
tech_konstr-1/4 DE 207
zaj.prak.t_w-2/4 NG @
zaj.prak.t_w-3/4 DB @
zaj.prak.t_w-4/4 SW @
4 10:45-11:30 u_hist.i sp. Bu 111 urz_sys_mech-1/2 JD 03
pod_tech_wyt-2/2 BT 304
prac_technol-1/2 DS 14
pkmim-2/2 BT 303
pneum_hydr-1/4 JD 03
obsł_pro_cnc-2/4 Na @
obsł_pro_cnc-3/4 DB @
obsł_pro_cnc-4/4 AR @
prac_elektr-1/2 MK 02
pkmim-2/2 BT 207
5 11:40-12:25 j.polski Ko 203 j.niemiecki-1/3 KD 106 wych.rodz. KD 106 matematyka Bo 303 wf NM SGd
6 12:45-13:30 j.polski Ko 203 urz_sys_mech-1/2 JD 03
pkmim-2/2 BT 306
j.polski Ko 203 u_hist.i sp. Bu 205 r_fizyka BJ 206
7 13:40-14:25 j.angielski KA 105 r_fizyka BJ 206 wf NM SGd r_fizyka BJ 206  
8 14:35-15:20 elektrotech-1/2 MK 02
bud prog cnc-2/2 DS 03
  religia-2/3 #3Re 303
religia-3/3 #2Rp 106
z.rozw.komun-3/3 #3Up 112  
9 15:30-16:15 j.niemiecki-3/3 #3N0 107   religia-2/3 #3Re 303
religia-3/3 #2Rp 106
z.rozw.komun-3/3 #3Up 112  
Obowiązuje od: 5 listopada 2018 r._v2
Drukuj plan
wygenerowano 04.11.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum