Technik mechanik

MEC.03 lub MEC.05 lub MEC.08 i MEC.09*

Informacje na stronie ORE: MEC.03 MEC.05 MEC.08
Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.
Praca: firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze.

Mechanik monter maszyn i urządzeń – MEC.03

Informacja na stronie ORE
Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.
Praca: w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.

Operator obrabiarek skrawających – MEC.05

Informacja na stronie ORE
Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Zadania zawodowe to także przygotowywanie stanowiska pracy, ustawianie parametrów, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.
Praca: przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące obróbkę skrawaniem, zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakłady budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

Ślusarz – MEC.08

Informacja na stronie ORE
Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.
Praca: Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.

Monter systemów rurociągowych – MEC.04

Informacja na stronie ORE
Zadaniem montera systemów rurociągowych jest budowa, konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności rurociągów górniczych, rurociągów powietrza sprzężonego, rurociągów odwadniania, wodnych sieci przeciwpożarowych, rurociągów okrętowych, sanitarnych, rurociągów instalacji przeciwpożarowej, ogrzewczych, chłodniczych, spalinowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, rurociągów przemysłowych, itp. Monter systemów rurociągowych montuje kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła, urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody przy zastosowaniu narzędzi i maszyn i urządzeń monterskich.
Praca: Monter systemów rurociągowych może pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją, montażem, naprawą, konserwacją i eksploatacją wszelkiego typu rurociągów i systemów rurociągowych. Może również pracować w kopalniach podziemnych i odkrywkowych oraz w przemyśle stoczniowym.

* – aby uzyskać tytuł Technika mechanika należy najpierw uzyskać jedną z kwalifikacji MEC.03 lub MEC05 lub MEC.08