MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

W roku szkolnym 2020/2021, spełniając oczekiwania pracodawców, uruchamiamy nowy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych wyodrębnionej w zawodzie TECHNIK SPAWALNICTWA 311516.

Do kogo jest kierowany?

Do absolwentów:

  • Zasadniczych Szkół Zawodowych i Branżowych Szkół 1 Stopnia kształcących w zawodach: Ślusarz 722204, Mechanik – monter maszyn i urządzeń 723310,
  • Techników kształcących w zawodzie Technik mechanik 311504 z kwalifikacjami: M.17 i MG17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub M.20 i MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, 

którzy chcą podwyższyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe.

Do słuchaczy Branżowych Szkół 2 stopnia kształcących w zawodzie Technik spawalnictwa.

Do wszystkich osób pełnoletnich bez względu na poziom wykształcenia, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje w celu podniesienia atrakcyjności na rynku pracy.

Co można uzyskać po zakończeniu kursu?

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważniające do bezpłatnego zdawania egzaminu zawodowego.
  • Certyfikat (świadectwo) CKE w kwalifikacji MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych – po zdanym egzaminie zawodowym.
  • Przygotowanie do egzaminu spawacza metodami:  111 (spawanie łukowe elektrodą otuloną), 135/131 (spawanie łukowe w osłonach gazów elektrodą topliwą), 141 (spawanie łukowe w osłonach gazów elektrodą nietopliwą), 311 (spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe).
  • Umiejętności w zakresie programowania i obsługi wypalarki plazmowej CNC.
  • Możliwość odpłatnego zdawania egzaminu spawacza w zakresie wybranej metody lub metod.

Jak będzie się odbywać?

KKZ jest pozaszkolną formą kształcenia dorosłych odbywającą się zaocznie (weekendowo). Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, odbywać się będą dwa razy w miesiącu (co drugi weekend) w sobotę i niedzielę przez okres od października 2020 do grudnia 2021 z okresem przerw feryjnych. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w obiektach LCKZiU.

Ile kosztuje kurs?

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są bezpłatne.