WYNIKI EGZAMINÓW KKZ Z SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2019

Wyniki  będą dostępne w sekretariacie szkoły od 30.08.2019 r. (piątek) Absolwenci kursu zobowiązani są do OSOBISTEGO odbioru świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sekretariacie szkoły