LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

         KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

WYNIKI EGZAMINÓW KKZ Z SESJI STYCZEŃ-LUTY 2019

Wyniki  będą dostępne w sekretariacie szkoły od 22.03.2019 r. (piątek)
Absolwenci kursu zobowiązani są do OSOBISTEGO odbioru świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sekretariacie szkoły.

 

 

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

Zdający którzy:

  • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r. i otrzymają negatywny wynik z egzaminu w dniu 22 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2019 r.
  • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 22 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2019 r.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie. Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Plan zajęć dla kursu M.44

Nastąpiła zmiana planu zajęć dla kursu M.44, proszę o zapoznanie się ze zmianami. Plan został zamieszczony na stronie KKZ w zakładce PLAN ZAJĘĆ.

KKZ marzec 2019 r.

W związki z zakończeniem rekrutacji na KKZ informuję, że z powodu nie wystarczającej liczby chętnych osób kursy w miesiącu marcu nie zostaną utworzone. Obecnie będziemy prowadzić rekrutację na KKZ na październik 2019 r. ZAPRASZAMY !!!

Kurs M.44

Pierwsze zajęcia dla kursu M.44 (rozpoczynających w marcu 2019 r.), odbędą się w dniu 08 marca 2019 r.

Informacje o oznaczeniu grupy i podziale na grupy, zostaną wysłane SMS-owo oraz będą umieszczone w gablocie na terenie szkoły.

 

Rozpoczęcie zajęć dla grup kontynujących

Po przerwie wakacyjnej zajęcia dla grup kontynuujących rozpoczną się od dnia 28 września 2018. Plan zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej w zakładce PLAN ZAJĘĆ.
Jednocześnie informuję, że nastąpi zmiana nazw grup na:

119A – 219A

119B – 219B
119C – 219C

Rozpoczęcie zajęć dla grupy M.19 ( wrzesień 2018)

Pierwsze zajęcia dla kursu M.19 (rozpoczynających we wrześniu 2018 r.), odbędą się w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 15.30 w auli szkolnej.
Oznaczenia grupy kursowej to: 119A. Pod tą nazwą należy szukać planu zajęć, który zostanie opublikowany na stronie w zakładce PLAN ZAJĘĆ. Informacje o podziale na grupy, zostaną wysłane SMS-owo oraz będą umieszczone w gablocie na terenie szkoły.

Powtórzenie materiału przed egzaminem dla grupy M.44

W dniu 25.06.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali nr 2 odbędzie się lekcja powtórzeniowa dla absolwentów kursu M.44 przystępujących do egzaminu praktycznego w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.