LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

         KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Rozpoczęcie zajęć dla grup kontynujących

Po przerwie wakacyjnej zajęcia dla grup kontynuujących rozpoczną się od dnia 28 września 2018. Plan zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej w zakładce PLAN ZAJĘĆ.
Jednocześnie informuję, że nastąpi zmiana nazw grup na:

119A – 219A

119B – 219B
119C – 219C

Rozpoczęcie zajęć dla grupy M.19 ( wrzesień 2018)

Pierwsze zajęcia dla kursu M.19 (rozpoczynających we wrześniu 2018 r.), odbędą się w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 15.30 w auli szkolnej.
Oznaczenia grupy kursowej to: 119A. Pod tą nazwą należy szukać planu zajęć, który zostanie opublikowany na stronie w zakładce PLAN ZAJĘĆ. Informacje o podziale na grupy, zostaną wysłane SMS-owo oraz będą umieszczone w gablocie na terenie szkoły.

Powtórzenie materiału przed egzaminem dla grupy M.44

W dniu 25.06.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali nr 2 odbędzie się lekcja powtórzeniowa dla absolwentów kursu M.44 przystępujących do egzaminu praktycznego w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Powtórzenie materiału przed egzaminem dla grupy M.19

W dniu 17.06.2018 r. (niedziela) o godzinie 12.00 w sali nr 14 odbędzie się lekcja powtórzeniowa dla absolwentów kursu M.19 przystępujących do egzaminu praktycznego w sesji czerwiec-lipiec 2018 r. Zapraszamy

Spotkanie z prezesem JG Group

W dniu 26 maja 2018 r.o godz. 12.00 w sali 111 dla grup M.19A, M.19B oraz M.19C  odbędzie się spotkanie z prezesem JG Group. Spotkanie będzie dotyczyło ofert pracy dla naszych kursantów.