LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

         KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Rozpoczęcie zajęć dla grupy MG.19 ( październik 2019 )

Pierwsze zajęcia dla kursu MG.19 (operator obrabiarek skrawających) rozpoczynających w październiku 2019 r., odbędą się w dniu 11 października 2019 r.

Oznaczenia grupy kursowej to: 119A. Pod tą nazwą należy szukać planu zajęć, który zostanie opublikowany na stronie w zakładce PLAN ZAJĘĆ.
Informacje o podziale na grupy, zostaną wysłane SMS-owo oraz będą umieszczone w gablocie na terenie szkoły.

Rozpoczęcie zajęć dla grup kontynujących

Po przerwie wakacyjnej zajęcia dla grupy kontynuującej rozpoczną się od dnia 20 września 2019. Plan zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej w zakładce PLAN ZAJĘĆ.
Jednocześnie informuję, że nastąpi zmiana nazwy grupy na:

119A – 219A

WYNIKI EGZAMINÓW KKZ Z SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2019

Wyniki  będą dostępne w sekretariacie szkoły od 30.08.2019 r. (piątek)
Absolwenci kursu zobowiązani są do OSOBISTEGO odbioru świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sekretariacie szkoły

Zaświadczenie o ukończeniu KKZ

Zaświadczenia o ukończeniu kursu dla grup M.44, będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 03.06.2019 r.

Zaświadczenie o ukończeniu KKZ

Zaświadczenia o ukończeniu kursu dla grup 219c, będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 13.05.2019 r.

WYNIKI EGZAMINÓW KKZ Z SESJI STYCZEŃ-LUTY 2019

Wyniki  będą dostępne w sekretariacie szkoły od 22.03.2019 r. (piątek)
Absolwenci kursu zobowiązani są do OSOBISTEGO odbioru świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sekretariacie szkoły.

 

 

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

Zdający którzy:

  • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r. i otrzymają negatywny wynik z egzaminu w dniu 22 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2019 r.
  • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 22 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2019 r.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie. Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Plan zajęć dla kursu M.44

Nastąpiła zmiana planu zajęć dla kursu M.44, proszę o zapoznanie się ze zmianami. Plan został zamieszczony na stronie KKZ w zakładce PLAN ZAJĘĆ.

KKZ marzec 2019 r.

W związki z zakończeniem rekrutacji na KKZ informuję, że z powodu nie wystarczającej liczby chętnych osób kursy w miesiącu marcu nie zostaną utworzone. Obecnie będziemy prowadzić rekrutację na KKZ na październik 2019 r. ZAPRASZAMY !!!

Kurs M.44

Pierwsze zajęcia dla kursu M.44 (rozpoczynających w marcu 2019 r.), odbędą się w dniu 08 marca 2019 r.

Informacje o oznaczeniu grupy i podziale na grupy, zostaną wysłane SMS-owo oraz będą umieszczone w gablocie na terenie szkoły.