MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE W RZYMIE (15-18 LUTEGO 2017 R.)

W dniach 15 – 18 lutego 2017 r. odbyło się piąte międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus+ TARGET 2020. Gospodarzem było Liceo Scientifico Morgagni , szkoła partnerska z Rzymu.

Grupę projektową LCKZiU reprezentowało czterech uczniów z klasy 3 TA: Mateusz Flis, Michał Gabryel, Bartłomiej Gwarda i Daniel Siuda. Opiekę sprawowały: pani Dorota Król i pani Agnieszka Kowalska.

Rzym przywitał nas słońcem i wiosenną temperaturą. Szkoła goszcząca zaś powitała nas uroczystą kolacją w restauracji Grand Hotel del Gianicolo. Późnym wieczorem udaliśmy się jeszcze na krótki spacer po okolicy i zachwyciliśmy się widokiem Rzymu nocą.

16 lutego rozpoczęły się prace projektowe. W jednej z pracowni komputerowych w Liceo Scientifico Morgagni uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich zostali podzieleni na 4 grupy i otrzymali zadania.

Każda grupa miała wcielić się w jedną z ról: pracodawcy, pracownika wykwalifikowanego, pracownika niewykwalifikowanego oraz młodego bezrobotnego. W oparciu o przeprowadzone w krajach ojczystych ankiety (więcej o nich w poprzednim  wpisie) musieli ocenić swoje szanse i zagrożenia na rynku pracy w związku z przeprowadzaną w dużej fabryce automatyzacji produkcji. Wnioski z analizy wpisywali w tabele, które zostały zaprezentowane i omówione następnego dnia (17 lutego).

W czasie, kiedy uczniowie wykonywali swoją pracę projektową nauczyciele omawiali organizacyjne i formalne aspekty realizacji projektu. Szkoła koordynująca przypomniała sposób uzupełniania dokumentacji projektu w Mobility Tool +. Potwierdzony został też termin ostatniego, szóstego międzynarodowego spotkania projektowego w Izmirze (Turcja). Poruszony został również temat zwiększenia aktywności na platformie eTwinning oraz sposobu upowszechniania rezultatów projektu. Szkoły partnerskie wymieniły też wnioski z oceny raportów postępu.

Obok głównych działań merytorycznych wzięliśmy udział w trzech interesujących spotkaniach dotyczących rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

Pierwsze z nich odbyło się 16 lutego (czwartek) w Grand Hotel del Gianicolo. Dyrektor hotelu opowiedział nam historię obiektu, który w przeszłości był klasztorem, a następnie hotelem kierowanym przez mafię. Kilka lat temu przejął go z rąk mafii rząd włoski . Obecnie hotel zatrudnia wszystkich pracowników legalnie, w oparciu o umowy o pracę, płaci podatki, działa bez kredytów bankowych i generuje zyski. Dyrektor Grand Hotel del Gianicolo wielokrotnie podkreślił, że legalność zatrudnienia pracowników oraz terminowe wypłacanie pensji jest dla niego podstawą działania w biznesie . Dodał, że do bezrobocia w branży hotelarskiej przyczyniają się, często nieświadomie, turyści rezerwujący tanie noclegi u kwaterodawców, którzy działają w szarej strefie i nie płacą podatków od swojej działalności.

Drugie spotkanie miało miejsce tego samego dnia w Liceo Scientifico Morgagni. Szkoła goszcząca zaprosiła członków organizacji ATTAC (Obywatelska Inicjatywa Opodatkowania Obrotu Kapitałowego). Prelegenci zapoznali nas z głównymi założeniami i postulatami tego ruchu, które głoszą m.in. likwidację rajów podatkowych,  zmianę zasad kredytowania państw trzeciego świata, likwidację tzw. tanich bander w transporcie morskim,  likwidację nieuzasadnionych ulg  oraz przestrzeganie praw jednostek, wspólnot i narodów.

Po południu, po zakończeniu wyznaczonych na czwartek prac projektowych w szkole goszczącej udaliśmy się do Centrum Kultury Moby Dick, gdzie ma swoją siedzibę szkoła Penny Wirton. Jest to szkoła języka włoskiego dla cudzoziemców (uchodźców i imigrantów). Pracują w niej nauczyciele – wolontariusze. Nauka obywa się indywidualnie (1 nauczyciel – 1 uczeń) lub w małych grupach. Dzięki temu przybywający do Rzymu imigranci mogą szybciej odnaleźć się w obcym językowo kraju. Ideą szkoły jest takie traktowanie uczniów, aby czuli się mile widziani. Nauczyciele szkoły Penny Wirton są również pomocni w rozwiązywaniu codziennych życiowych problemów imigrantów.

Pobyt w Rzymie wykorzystaliśmy również na zwiedzanie. Gospodarze wizyty zaprosili nas do Muzeum Watykańskiego. Ze względu na ograniczony czas mogliśmy jedynie zobaczyć Stanze Watykańskie, w których znajdują się freski Raffaella Santi oraz Kaplicę Sykstyńską, której sklepienie zdobią freski Michała Anioła. Po zakończeniu zwiedzania Muzeum Watykańskiego na kilka chwil zatrzymaliśmy się w Bazylice św. Piotra.Czas wolny w piątkowe popołudnie poświęciliśmy na spacer po centrum Rzymu z przystankami przy  Fontannie di Trevi oraz przy Koloseum.

Rzym pożegnał nas zachmurzonym niebem i deszczem. Wyjeżdżaliśmy nieco zmęczeni intensywnym programem wizyty, zachwyceni zabytkami Wiecznego Miasta i nasyceni smakami włoskiej kuchni.

Przed nami ostatni etap prac projektowych. W ostatnim międzynarodowym spotkaniu projektowym w Izmirze (Turcja) zaplanowanym na początek kwietnia  weźmiemy udział dzięki łączom internetowym.

Przygotowania​ ​do​ ​międzynarodowego​ ​spotkania​ ​projektowego​ ​w​ ​Rzymie

Już tylko dwa dni dzielą nas od wyjazdu na międzynarodowe spotkanie projektowe w Rzymie, zaplanowane na 15-18 lutego 2017 roku.

W ramach przygotowań uczniowie wykonali zadanie przesłane przez szkołę koordynującą – Institut Lacetania z Manresy.

Pierwszą częścią zadania było opracowanie ankiety badającej spojrzenie przedstawicieli różnych grup społecznych na problem bezrobocia, relokowania firm czy rewolucji technologicznej. Następnie grupa projektowa przeprowadziła tę ankietę wśród osób reprezentujących różne orientacje polityczne, różny poziom kwalifikacji, różny staż na rynku pracy.

Wyniki z ankiet zostały spisane w tabelach zbiorczych w języku angielskim. Będą one stanowić materiał wyjściowy do prac projektowych podczas wizyty w  Liceo Scientifico Morgagni w Rzymie.

Relacja z przebiegu tych prac, jak również z całej wizyty ukaże się na stronie projektu po 18 lutego 2017 r.

 

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Lublinie (16-18 października 2016 r.)

Niedawno zakończyło się czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe projektu Erasmus+ TARGET 2020. Gospodarzem było Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Po kilku miesiącach pracy nad realizacją zadań merytorycznych szkoły partnerskie z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Grecji i Turcji spotkały się w Lublinie, aby podsumować ten etap projektu oraz zaplanować dalsze działania.

Pierwszy roboczy dzień wizyty (17 października)  był niezwykle intensywny.

Pierwszym punktem programu było spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, gdzie powitał nas Pan Kazimierz Stocki, wicedyrektor ds. rynku pracy. Merytoryczną część spotkania poprowadziła w języku angielskim Pani Katarzyna Węgiel reprezentująca Wydział Pośrednictwa Pracy. Przedstawiła strukturę zatrudnienia na Lubelszczyźnie oraz liczby i procenty obrazujące bezrobocie w naszym województwie. Przybliżyła działania, jakie WUP podejmuje na rzecz osób poszukujących pracy i na rzecz bezrobotnych. Krótko omówiła też, na czym polega jej codzienna praca w Wydziale Pośrednictwa Pracy. Spotkanie to spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników i z niekłamanymi komplementami delegacji zagranicznych.

Następnie udaliśmy się do siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”. Naszym gospodarzem i przewodnikiem był Pan Arkadiusz Sadowski. Dzięki niemu poznaliśmy historię Stowarzyszenia oraz  różnorodne formy jego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową. Szczególnie wzruszające były spotkania z podopiecznymi „Misericordii”, którzy z prostotą i wielką odwagą mówili o swoich chorobach oraz o tym, jakie wsparcie otrzymali od Stowarzyszenia (m.in. mieszkania chronione, praca), a także na czym polega ich codzienna praca.

Po lunchu w Santiago Cafe, który przygotowała i serwowała załoga Zakładu Aktywności Zawodowej Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” udaliśmy się do naszej szkoły.

W Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczestników międzynarodowego spotkania projektowego powitał Pan Dyrektor Jacek Misiuk. Nakreślił aktualną sytuację szkoły  w odniesieniu do wymagań rynku pracy, kierunki, w jakich kształcą się uczniowie Technikum Mechanicznego oraz dorośli słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Na zakończenie Dyrektor życzył grupom projektowym owocnej pracy.

Zanim jednak praca się rozpoczęła uczniowie z grupy projektowej LCKZiU zaprosili swoich gości ze szkół zagranicznych na krótką wycieczkę po warsztatach szkolnych. Pokazali, czego uczą się w pracowniach mechatroniki, pneumatyki, jak obsługują obrabiarkę CNC czy ploter CNC, do cięcia plazmą. W tej wycieczce towarzyszył nam „wszędołaz”. Chętnych do przejażdżki tym niezwykłym pojazdem nie brakowało.

Ostatnim, ale kluczowym punktem programu była praca projektowa. Uczestnicy spotkania pracowali w dwóch odrębnych zespołach: uczniowskim i nauczycielskim. Uczniowie opracowywali zestawienie zgromadzonych w szkołach macierzystych danych dotyczących zmian w zatrudnieniu i w stopach bezrobocia na przestrzeni ostatnich 20 lat. Dyskutowali też nad przyczynami tych fluktuacji oraz opracowywali profil statystycznego bezrobotnego Europejczyka 2016. Nauczyciele natomiast omówili jakość komunikacji i przepływu informacji w projekcie, przedstawili swoje wnioski po wypełnieniu raportów postępu oraz przedyskutowali dwa nadchodzące spotkania projektowe planowane na 2017 rok.

Chwila czasu wolnego oraz wspólna kolacja pozwoliły nam nabrać sił na kolejny dzień.

Drugi dzień roboczy (18 października) rozpoczął się od wyjazdu do Kazimierza Dolnego. Wycieczka statkiem do Janowca i z powrotem do Kazimierza pozwoliła zacieśnić kontakty między uczestnikami oraz doskonalić kompetencje językowe. Zwiedzanie Kazimierza pozwoliło grupom projektowym poznać miasteczko, które znakomicie prosperuje czerpiąc swój dochód z turystyki, rolnictwa, sztuki oraz z samej renomy, sławy tego miejsca.

Po powrocie do Lublina kontynuowaliśmy prace projektowe w sali konferencyjnej Hotelu Europa. Zespół uczniowski szlifował swoją prezentację z dnia poprzedniego, aby ją następnie zaprezentować. Młodzież wyjaśniała też przyjęte podczas pracy założenia i wyjaśniała te aspekty prezentacji, o które pytali nauczyciele. Zespół nauczycielski ustalał kolejne zadania. Na zakończenie dokonano podsumowania pracy zarówno wypracowanych rezultatów, jak i metod pracy.

Pożegnalna kolacja dała nam szansę na nieformalną wymianę opinii i obserwacji dotyczących wizyty projektowej w Lublinie. Przed nami trzy miesiące pracy przed następnym międzynarodowym spotkaniem projektowym w Rzymie w lutym 2017 r.

Przed międzynarodowym spotkaniem projektowym w Lublinie

W dniach 16-18 października w Lublinie odbędzie się czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe.  Będziemy gościć 10 nauczycieli i 10 uczniów ze szkół partnerskich.

Przygotowania do tej wizyty zaczęły się jeszcze przed wakacjami. W maju cała grupa projektowa otrzymała pełną treść zadań do opracowania. Dotyczyły one analizy poziomu zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki i stóp bezrobocia w krajach ojczystych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Porównanie zgromadzonych danych i zebranie wniosków nastąpi podczas wizyty w LCKZiU.

W ramach przygotowań obejrzeliśmy również filmy dotyczące problematycznych sytuacji na światowych rynkach pracy i przedyskutowaliśmy je pod kątem działań jakie może lub powinna podejmować Unia Europejska w takich przypadkach.

Cały czas trwały też intensywne prace nad organizacją wizyty, czyli ustalanie tysiąca pozornie drobnych spraw, dzięki którym spotkanie projektowe będzie mogło przebiec sprawnie, a czas zostanie efektywnie wykorzystany.  

Program jest gotowy. Czekamy na delegacje z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Turcji i Grecji. Spotkamy się w komplecie na powitalnej kolacji 16 października.

Spotkanie projektowe w Kavali 17-20 kwietnia 2016 r.

W dniach 17-20 kwietnia 2016 r. w Kavali (Grecja) odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe. Gospodarzem spotkania było 3. Liceum Ogólnokształcące w Kavali. Grupę projektową LCKZiU reprezentowali  uczniowie klasy 2 TA: Bartosz Kot i Sebastian Kołodziej oraz nauczyciele: Dorota Król i Agnieszka Kowalska.

Głównym zadaniem projektowym młodzieży było porównanie prawodawstwa dotyczącego warunków pracy oraz sytuacji osób bezrobotnych w krajach partnerskich projektu. Odbyły się dwie sesje prac projektowych młodzieży. Pierwsza służyła przedyskutowaniu poszczególnych zagadnień i wypracowaniu wspólnego dokumentu zbiorczego. Druga sesja miała na celu przedstawienie wypracowanych wniosków oraz przedyskutowanie jakości osiągniętych rezultatów.

Grupa nauczycieli omówiła postępy prac projektowych, zasady upowszechniania i raportowania działań oraz przedyskutowała kwestie dotyczące kolejnych międzynarodowych spotkań projektowych.

Wizyta w Kavali pozwoliła nam także poznać sytuację gospodarczą regionu oraz działalność tamtejszych firm.

Zwiedziliśmy fabrykę tradycyjnych greckich słodyczy „kourabies” znajdującą się na wyspie Tassos  i dowiedzieliśmy się, że kryzys gospodarczy w Grecji wpłynął na jej działalność. Wcześniej firma zatrudniała ok. 50 osób i produkowała tonę słodyczy dziennie. Obecnie pracuje w niej 15 osób a wysokość dziennej produkcji to 200 kg.

Zostaliśmy również zaproszeni do fabryki regionalnego miodu na Tassos. Okazało się, że na stałe w tej firmie pracuje zaledwie 5 osób, a tylko w sezonie zatrudniani są dodatkowi pracownicy.

Podczas spotkania w Izbie Handlowej w Kavali poznaliśmy potencjał gospodarczy regionu i czynniki, które wspomagają działalność gospodarczą.

Na każdym kroku podziwialiśmy piękno greckiego krajobrazu oraz majestat  greckiej historii. Zachowane ślady starożytności mogliśmy obejrzeć w muzeum na Tassos.  Malownicze widoki otaczały nas cały czas.

Kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe odbędzie się w Lublinie w terminie 16-19 października 2016 r.

Marzec/ kwiecień 2016

Po zakończeniu międzynarodowego spotkania projektowego w Göppingen nasza szkolna grupa projektowa przystąpiła do realizacji zadań wyznaczonych na kolejny etap projektu.

Zadania te dotyczyły zbadania regulacji mówiących m.in. o prawie do pracy, prawach i obowiązkach pracownika czy sankcjach wobec pracownika niewywiązującego się ze swoich obowiązków. Kolejny blok zadań dotyczył sytuacji osób bezrobotnych. Grupa projektowa zbadała wysokość zasiłków, procedury ich przyznawania, prawa i obowiązki bezrobotnych.

Ważnym zadaniem było studium przypadku. Młodzież musiała określić sytuację, możliwości i perspektywy 35-letniego mężczyzny z dziesięcioletnim doświadczeniem w przemyśle, który stracił pracę.

Nad przygotowaniem merytorycznym uczniów czuwały panie: Bożena Gabryś-Szulińska i Katarzyna Bugaj.

Realizację zadań zakończyliśmy 12 kwietnia 2016 r. i jeszcze przed wyjazdem do Kavali (Grecja) umieściliśmy opracowane dokumenty zarówno na stronie projektu Erasmus+ TARGET 2020 w LCKZiU (w zakładce „Wypracowane materiały”), jak i na platformie eTwinning.

Erasmus+ TARGET 2020 wyrusza do Kavali

W dniach 17-20 kwietnia odbędzie się trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe projektu Erasmus+ „Pierwszy cel Europy 2020: walka z bezrobociem”. Gospodarzem spotkania będzie 3. Liceum Ogólnokształcące w Kavali (Grecja).

Grupę projektową LCKZiU reprezentować będą uczniowie klasy 2 TA: Bartosz Kot i Sebastian Kołodziej oraz nauczyciele: Dorota Król i Agnieszka Kowalska.

Uczestnicy zaprezentują i przedyskutują rezultaty swoich badań dotyczących praw pracowniczych oraz praw i obowiązków bezrobotnego w różnych krajach Europy.

Spotkanie projektowe w Göppingen 2-5 marca 2016r.

W dniach 2-5 marca 2016 r. delegacja LCKZiU (p. Agnieszka Kowalska, p. Dorota Król, Adrian Abramowicz, Grzegorz Ciesielski) brała udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym Erasmus+ TARGET 2020 w Göppingen.

Podczas dwóch sesji prac projektowych posumowane zostały dotychczasowe prac e wykonane przez grupy projektowe w poszczególnych szkołach partnerskich. Uczniowie porównali zgromadzone dane oraz – pracując w grupach międzynarodowych – wykonali prezentacje multimedialne z wykresami zestawiającymi liczby np. pracowników zatrudnionych na czas określony czy młodych bezrobotnych w danym kraju w odniesieniu do średnich wartości w Unii Europejskiej. Dzięki temu można było zobaczyć szerszy obraz warunków zatrudnienia i ilości bezrobotnych w różnych rejonach Europy.

Nauczyciele przedyskutowali szczegółowe zadania na kolejny etap realizacji projektu (do kwietnia 2016) z uwzględnieniem krótkiego czasu na ich realizację. Doprecyzowane zostały sposoby komunikacji między uczestnikami projektu na czas pracy w krajach i online.

3 marca po sesji prac projektowych udaliśmy się do Stuttgartu, do siedziby Landtagu Badenii – Würtembergii na spotkanie z Peterem Hofelichem. Nasz gospodarz, członek parlamentu landu przedstawił sytuację gospodarczą miasta Göppingen oraz całego landu.  Nakreślił strukturę zatrudnienia ze wskazaniem, jacy pracownicy – specjaliści są w tym regionie poszukiwani. 4 marca działania projektowe rozpoczęliśmy od wizyty w Landkreis Göppingen, gdzie przyjął nas jego przewodniczący Edgar Wolff. Zapoznał nas z możliwościami, jakie powiat Göppingen oferuje swoim mieszkańcom, jakie inicjatywy i inwestycje są tu realizowane.

Wczesnym popołudniem 4 marca mieliśmy również możliwość zwiedzić firmę EMAG, która tworzy nowoczesne rozwiązania w produkcji precyzyjnych części metalowych. Najpierw poznaliśmy w teorii strukturę firmy, jej zasięg oraz produkty flagowe. Następnie pozwolono nam wejść do hal produkcyjnych, gdzie obok stałych pracowników spotkaliśmy uczniów zdobywających wykształcenie zawodowe w systemie dualnym.

Czas wolny w Stuttgarcie postanowiliśmy wykorzystać na zwiedzenie Mercedes-Benz Museum. Obejrzeliśmy w nim przepięknie wyeksponowane modele mercedesa – od najstarszych do najnowszych oraz zdjęcia i filmy przybliżające czasy, z jakich one pochodzą.

Teraz przed nami wytężona praca nad realizacją następnego zadania, które zostanie podsumowane podczas spotkania projektowego w Kavali (Grecja) w dniach 17-20 kwietnia 2016r.

Przygotowania do międzynarodowego spotkania projektowego w Göppingen (Niemcy)

Od końca listopada 2015 r. grupa projektowa pracowała nad przygotowaniem zadań wyznaczonych na spotkanie w Göppingen. Uczniowie pracowali pod kierunkiem pani Bożeny Gabryś-Szulińskiej i pani Katarzyny Bugaj nad opracowaniem podstawowych pojęć dotyczących zatrudnienia i bezrobocia oraz nad zgromadzeniem danych wymaganych do realizacji tego zadania.

Powstały dokument polskojęzyczny został następnie przetłumaczony na język angielski i zamieszczony na platformie eTwinning.

Obie wersje językowe dokumentu znajdują się w zakładce „wypracowane materiały”.

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Manresie (Hiszpania)

W dniach 25 -28 listopada 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu Erasmus+ TARGET 2020. Uczestniczyli w nim wyłącznie nauczyciele ze wszystkich szkół partnerskich. Celem tego spotkania było ustalenie sposobów realizacji kolejnych etapów projektu, uzgodnienie form pracy na platformie eTwinning oraz zaplanowanie konkretnych zadań na najbliższy etap. Omówione również zostały szczegóły organizacyjne dotyczące kolejnych międzynarodowych spotkań projektowych.

Ważnymi punktami spotkania w Manresie były – w kontekście tematu projektu – spotkania z przedstawicielami instytucji zajmujących się sprawami zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. W ratuszu przedstawicielka wydziału ds. zatrudnienia zapoznała nas ze strukturą zatrudnienia w Manresie oraz ze skalą bezrobocia. Natomiast pracownicy stowarzyszenia AMPANS przedstawili nam swoją działalność polegającą na włączaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie w rynek pracy.

Mieliśmy ponadto okazję zwiedzić warsztaty szkolne Institut Lacetania oraz zachwycić się pięknem zabytków Manresy i Barcelony.