Biblioteka i Multimedialne Centrum Informacji

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły za okazaniem karty czytelnika oraz inni czytelnicy na podstawie dowodu osobistego.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego.
 3. Książki i czasopisma można wypozyczać codziennie w godzinach pracy biblioteki, podanych na tablicy informacyjnej.
 4. Jednorazowo czytelnik może wypozyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 5. Wypozyczone książki należy oddać w ciągu 4 tygodni. Termin zwrotu można przedłużyć po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypozyczone książki i czasopisma.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 9. Książki z księgozbioru podręcznego oraz wybrane podręczniki udostępniane są w czytelni oraz na lekcje.
 10. Wszyscy uczniowie powinni zwrócić wypożyczone zbiory na początku czerwca lub w momencie wcześniejszego odejścia ze szkoły. To samo dotyczy pracowników szkoły rezygnujących z pracy w szkole.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającegi zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza.