IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE
Srebrna szkoła 2020Srebrna szkoła 2019Srebrna szkoła 2016
waszaedukacja.pl

Jesteśmy w gronie
najlepszych w Polsce!


Szkoła mistrzów
Znak jakości Srebrna Szkoła 2016
dla Technikum Mechanicznego w LCKZiU
LCKZiU posiada Certyfikat Partnera Edukacyjnego w zakresie SinuTrain i SINUMERIK SIEMENS

LCKZiU - Certyfikowany partner Edukacyjny w zakresie SinuTrain i SINUBERIK - SIEMENS
Ważne linki
Banner Lublin stawia na zawodowców
Banner Erasmus+
Banner Rok Szkoły Zawodowców


K.K. Baczyński - patron LCKZiU
bip

facebook
youtube

zebrania

Zebrania z rodzicami/opiekunami uczniów LCKZiU w klasach I-IV

10 grudnia o godzinie 16:30 odbędą się zebrania z rodzicami/opiekunami uczniów klas I -III. Tematem zebrań będą informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

16 grudnia o godzinie 16:30 odbędą się zebrania semestralne z rodzicami/opiekunami uczniów klas IV.

Serdecznie prosimy o przybycie.

Zebrania dla rodziców i opiekunów klas II, III i IV

Przypominamy o zebraniach dla rodziców i opiekunów uczniów Technikum Mechanicznego które odbędzą się 19 września o godzinie 16:30.

Klasy II-III w wyznaczonych salach.

PILNE klasy IV w auli ( sala 115 I piętro – szkolenie dla rodziców na temat egzaminu maturalnego) Prosimy o przybycie.

Zebrania z opiekunami uczniów TM klas I – III

20 grudnia o godzinie 16:30 odbędą się zebrania z opiekunami uczniów w klasach od 1 do 3 Technikum Mechanicznego. Zebrania odbędą się z wychowawcami w wyznaczonych salach, będą miały charakter informacyjny – powiadomienia o postępach w nauce i zagrożeniach z przedmiotów na koniec 1. semestru nauki w roku szkolnym 2018/2019.

Zebrania w klasach od 1 do 3 w TM

Przypominamy o zebraniu z rodzicami/opiekunami uczniów informującymi o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego. Zebrania przygotowane będą dnia 17 maja 2018r. o godzinie 16:30 dla rodziców/opiekunów uczniów klas od 1 do 3 Technikum Mechanicznego w LCKZiU. Sale dla poszczególnych klas będą podane przy wejściu i sekretariacie szkoły. Zapraszamy.

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami w dniu 14 września o godzinie 16:30. Rodzice i opiekunowie uczniów klas I spotykają się na Auli szkolnej (sala 115, pierwsze piętro). Rodziców i opiekunów uczniów klas II i III zapraszamy bezpośrednio na spotkanie z wychowawcami w klasach. Informacje o salach będą wywieszone koło sekretariatu szkoły w dniu zebrania.

Zebranie rodziców – informacja o zagrożeniach oraz prelekcja p.t. „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”

25 maja 2017r. o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas 1 – 3 Technikum Mechanicznego z Panią dr Anną Siudym. Temat prelekcji: „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”. Bezpośrednio po tym spotkaniu zapraszamy na zebrania w salach w sprawie zagrożeń ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego. Prosimy o obecność rodziców lub opiekunów.

Informacja o zebraniach z rodzicami w TM

W dniu 8. września o godzinie 16:30 odbędą się zebrania z rodzicami w Technikum Mechanicznym. Zebranie w pierwszych klasach odbędzie się w Auli LCKZiU, w pozostałych klasach w salach z wychowawcami.