IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

stypendium

Programy stypendialne dla zdolnych uczniów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z pismem przekazanym naszej szkole informujemy o możliwości ubiegania się uczniów o roczne stypendium w wysokości 400 zł brutto/1 m-c. Stypendia będą przyznawane najzdolniejszym uczniom, zgodnie z Regulaminami 2 programów stypendialnych. Środki pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020

W załączniku pismo w sprawie stypendiów: Pismo do szkół w spr. programów stypendialnych z EFS-ePUAP-1

Ogłoszenie w sprawie stypendiów

Uczniowie, którzy mają przyznane stypendia szkolne proszeni są o dostarczenie rachunków, faktur do Pedagoga Szkolnego.

Helena Flisiak

Uchwała miasta Lublin w sprawie stypendiów dla laureatów olimpiad.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przesyłam w załączeniu treść Uchwały Nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, podjętej w celu zachęcenia zdolnych absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych, do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych. Czytaj dalej

Stypendia – ogłoszenie

Uczniowie, którzy złożyli wnioski o stypendia pilnie proszeni są po odbiór decyzji o przyznanych stypendiach do pedagoga szkolnego.

Helena Flisiak
Pedagog Szkolny