IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE
Ranking Perspektywy Brązowa Tarcza 2019

waszaedukacja.pl

Jesteśmy w gronie
najlepszych w Polsce!


Szkoła mistrzów
Znak jakości Srebrna Szkoła 2016
dla Technikum Mechanicznego w LCKZiU
Ważne linki
Banner Lublin stawia na zawodowców
Banner Erasmus+
Banner Rok Szkoły Zawodowców


K.K. Baczyński - patron LCKZiU
bip

facebook
youtube

stypendium

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Ady Szpakowskiej

W dniu 10.01.2020r uczennica klasy 3TCI Technikum Mechanicznego Ada Szpakowska wraz z opiekunem p. Marzeną Gruszką uczestniczyła w uroczystości wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Ada odebrała stypendium z rąk Wojewody p. Lecha Sprawki i Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk. Stypendia Prezesa Rady Ministrów za 2018/2019 rok otrzymało 234 uczniów województwa lubelskiego. Stypendium przyznawane jest za specjalne wyniki w nauce m.in. promocję z wyróżnieniem oraz za szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów!

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” – stypendyści LCKZiU

11 grudnia 2017r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami Mirosławem Mazurem i Cezarym Wawszczakiem wzięli udział w uroczystości przekazania stypendiów w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Stypendia z programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” otrzymali:

 

  • Aleksandra Stępniak klasa 3TC
  • Maciej Sadowski klasa 2TA
  • Dominik Stachura klasa 4TB

 

Stypendia są realizowane przez Województwo Lubelskie. Ich celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Programy stypendialne dla zdolnych uczniów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z pismem przekazanym naszej szkole informujemy o możliwości ubiegania się uczniów o roczne stypendium w wysokości 400 zł brutto/1 m-c. Stypendia będą przyznawane najzdolniejszym uczniom, zgodnie z Regulaminami 2 programów stypendialnych. Środki pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020

W załączniku pismo w sprawie stypendiów: Pismo do szkół w spr. programów stypendialnych z EFS-ePUAP-1

Ogłoszenie w sprawie stypendiów

Uczniowie, którzy mają przyznane stypendia szkolne proszeni są o dostarczenie rachunków, faktur do Pedagoga Szkolnego.

Helena Flisiak

Uchwała miasta Lublin w sprawie stypendiów dla laureatów olimpiad.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przesyłam w załączeniu treść Uchwały Nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, podjętej w celu zachęcenia zdolnych absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych, do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych. Czytaj dalej

Stypendia – ogłoszenie

Uczniowie, którzy złożyli wnioski o stypendia pilnie proszeni są po odbiór decyzji o przyznanych stypendiach do pedagoga szkolnego.

Helena Flisiak
Pedagog Szkolny