stypendia

Ogłoszenie w sprawie stypendiów

Uczniowie, którzy mają przyznane stypendia szkolne proszeni są o dostarczenie rachunków, faktur do Pedagoga Szkolnego. Helena Flisiak

Stypendia – pilne ogłoszenie

Pedagog szkolny zaprasza uczniów, którzy mają przyznane stypendia w sprawie wypłaty za styczeń i luty 2015r.