rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

W dniu 29 stycznia 2021 roku Lubelski Kurator Oświaty ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Link do harmonogramu: https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_11026/zal/Terminy_rekrutacji_do_szk%F3%B3_na_rok_szkolny_2020-2021.pdf