pomoc materialna

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

Zachęcamy rodziców uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do ubiegania się o refundację zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.  Termin składania dokumentacji do… Czytaj więcej »Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022