matura

HARMONOGRAM MATUR

W załączonym pliku harmonogram-matur przekazujemy informację o planowanym harmonogramie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.