IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

konkurs

Wirtualna Historia Szkoły – konkurs multimedialny

1 grudnia Pan Dyrektor mgr Jacek Misiuk ogłosił konkurs na wykonanie od strony programistycznej rozszerzenia do szkolnego systemu informacji realizującego zadanie informacyjno-multimedialne. Oto garść informacji o rzeczonym konkursie.

Regulamin konkursu „Wirtualna Historia Szkoły”

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie interaktywnej prezentacji internetowej pod tytułem: “Wirtualna Historia Szkoły” do umieszczenia w infokiosku Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów, słuchaczy i pracowników (za wyjątkiem biorących udział w pracach komisji konkursowej) zespołu placówek oświatowych wchodzących w jego skład.
 3. Prezentacja opracowana w oparciu o hipertekstowy język znaczników HTML5, kaskadowe arkusze stylów CSS oraz język programowania JavaScript.
 4. Wymagania techniczne i funkcjonalne:
  • Prezentacja responsywna poprawnie skalująca się w rozdzielczościach: HD, FHD, 4K.
  • Prezentacja dostosowana do proporcji ekranu 16:9.
  • Brak przewijania treści – zawartość ma się mieścić w obrębie jednego “ekranu”.
  • Nawigowanie po treści za pomocą menu (nawigacja po działach lub tematach) i przycisków wstecz/dalej lub strzałek (nawigacja w ramach jednego działu lub tematu).
  • Czytelny i estetyczny interfejs użytkownika.
  • Kolorystyka nawiązująca do historii, tradycji szkoły.
  • Możliwość rozbudowy prezentacji o kolejne działy – odpowiednio zaprojektowane miejsce na rozbudowę.
  • Zastosowanie materiałów multimedialnych – filmów, muzyki, zdjęć, animacji.
  • Zastosowanie przejść i animacji w CSS.
 5. Wymagania merytoryczne prezentacji:
  • Przedstawienie chronologicznie historii szkoły
  • Przedstawienie sylwetek dyrektorów
  • Przedstawienie ważnych wydarzeń z życia szkoły
  • Tabla absolwentów – przyszłościowo.
  • Materiały do prezentacji znajdują się w bibliotece szkolnej.
 6. Konkurs opisuje następujący terminarz:
  • ogłoszenie konkursu: 1 grudnia 2017
  • konsultacje techniczne dotyczące funkcjonalności prezentacji 26 stycznia 2018 oraz  27 kwietnia 2018 (konsultacje u nauczycieli: Cezarego Wawszczaka i Pawła Włoska)
  • przyjmowanie prac do: 27 września 2018
  • rozstrzygnięcie konkursu (obrady komisji konkursowej): 28 września 2018
  • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 15 października 2018
 7. Praca powinna zostać złożona w postaci plików nagranych na nośniku CD/DVD.
 8. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy i wyraża on zgodę na wykorzystywanie zgłoszonego projektu przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie do celów informacyjnych i promocyjnych.
 9. LCKZiU zastrzega sobie możliwość modyfikacji prezentacji z przyczyn technicznych i wydawniczych.
 10. Dla zwycięzcy konkursu jest przewidziana nagroda, ponadto możliwe są wyróżnienia.
 11. Laureaci konkursu mają prawo do pobrania od LCKZiU zaświadczeń o uzyskanym wyniku.

Podziękowania dla uczniów klasy 2TC za udział w konkursie filmowym promującym kształcenie zawodowe

W imieniu członków zespołu ReferNet Polska dziękuję serdecznie za udział w konkursie filmowym promującym kształcenie zawodowe. Liczba zgłoszeń na konkurs oraz jakość nadesłanych prac przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie nadesłane filmy zasługują na uznanie i gratulacje dla twórców. Są one najlepszą promocją kształcenia zawodowego. (…)

Monika Parys
ReferNet team
INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH
konk

Przedstawiamy film który wziął udział w konkursie. Dodatkowe informacje w opisie na stronie YouTube.

Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Orzeł Biały – nasza duma”

Z okazji stulecia państwowości polskiej, Senat RP organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny – „Orzeł Biały – nasza duma”. Honorowymi patronami konkursu są Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Stanisław Karczewski. Serdecznie zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji na temat konkursu u nauczycieli: Pani Katarzyny Bugaj, Pana Łukasza Smutka, Pana Piotra Kajlewicza i Pana Pawła Włoska.

Orzeł Biały – nasza duma – regulamin

Orzeł Biały – nasza duma – zgłoszenie

Orzeł Biały – nasza duma – oświadczenie

Orzeł Biały – nasza duma – kalendarium

Wojewódzki konkurs plastyczny: „Józef Piłsudski – patriota, żołnierz, człowiek”

Bursa Szkolna Nr 2 w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 ,,Pod Akacją” w Lublinie i Związek Piłsudczyków – Oddział Lublin, organizują wojewódzki konkurs plastyczny pod tytułem: „Józef Piłsudski – patriota, żołnierz, człowiek”. Honorowymi patronami konkursu są Wojewoda Lubelski – Pan Przemysław Czarnek oraz Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk. Serdecznie zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Oświadczenie

Czytamy i recenzujemy

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w konkursie na recenzję książki wybranej z pozycji zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Szczegóły u nauczycieli polonistów i w bibliotece szkolnej.

Konkurs kreatywny na film

Instytutu Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów Państwa szkoły do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci  trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:

1.       Mój zawód na globalnym rynku pracy
2.       Szkoła zawodowa – lubię to!

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych (w tym techników i szkół branżowych). AUTOREM FILMU MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ GRUPA UCZNIÓW.
Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN. Czekamy na zgłoszenia DO DNIA 15.10.2017, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2017.

Więcej informacji u p. Ł. Smutka, p. P. Kajlewicza i p. P.Włoska (sale 1, 2 i 13)

refernet-konkurs

Regulamin konkursu kreatywnego dla uczniów

Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy

„Zawodowy Strzał w 10!” – konkurs na film promujący szkolnictwo zawodowe

Serdecznie zapraszam szkoły ponadgimnazjalne województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie na film promujący szkolnictwo zawodowe.
Konkurs jest częścią akcji promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10!” organizowanej przez Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, której celem jest zainteresowanie uczniów kształceniem zawodowym. Udział w konkursie może wziąć uczeń lub grupa uczniów pod opieką nauczyciela. Termin zgłoszeń mija 9 czerwca 2017 r. Nadesłane filmy zostaną następnie zamieszczone na facebookowym profilu akcji, a zwycięzcę wyłonią internauci głosując za pomocą tzw. „polubień”. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w załączniku.
Proszę o przekazanie nauczycielom oraz uczniom informacji o konkursie filmowym, jak również o fanpage’u akcji „Zawodowy Strzał w 10!”( www.facebook.com/zawodowo), dzięki któremu uczniowie zyskają dostęp do mnóstwa ciekawych wiadomości na temat szkół zawodowych i poznają możliwości jakie daje nauka zawodu.

Więcej informacji u pana Pawła Włoska i nauczycieli nauczania zawodowego.

Regulamin konkursu.pdf

„Nakręć się na ochronę środowiska!” – konkurs dla klas pierwszych i drugich

Do 29 maja uczniowie klas pierwszych i drugich mogą przesyłać autorskie filmy edukacyjne w ramach konkursu. Tematem przewodnim jest walka z zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi oraz promocja zrównoważonego rozwoju. Film może być wykonany dowolną techniką, musi jednak ściśle dotyczyć tematyki konkursu i trwać od 7 do 10 minut. Preferowane będą prace uwzględniające walory przyrodnicze lub kulturalne regionu i nowoczesne podejście do tematu Podczas produkcji należy wytypować: reżysera, montażystę i aktorów pierwszoplanowych. Uwaga: jedna szkoła może wysłać maksymalnie dwie prace, a klasa – jedną. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w linku:

http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-dla-mlodych-filmowcow-przedluzony/

Konkurs finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach projektu pn. „Przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców województwa lubelskiego”. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Samorząd Województwa, a siedzibą komisji – Departament Rolnictwa i Środowiska – na jego adres należy przesyłać zgłoszenia.

Autorzy najlepszych ekranizacji pojadą na trzy-, dwu- i jednodniowe wycieczki do parku „Zoom Natury” w Janowie Lubelskim. Przyznamy też siedem wyróżnień oraz nagrody indywidualne za reżyserię, montaż, dla najlepszej aktorki i aktora pierwszoplanowego.

Uwaga! Zostało bardzo mało czasu! Więcej informacji u pana Pawła Włoska

Pokazać w obiektywie swoje doświadczenia edukacyjne – konkurs fotograficzny CEDEFOP skierowany do uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Prace mogą nadsyłać zespoły uczniów, składające się z 2–3 osób i nauczyciela/opiekuna zespołu. Prace nadsyłane na konkurs powinny za pomocą 3–5 zdjęć opowiadać edukacyjną historię: doświadczenia związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Wszystkie zgłoszenia konkursowe będą zamieszczone na instagramowym profilu CEDEFOP, z hashtagiem #CedefopPhotoAward.
Nagrody
W konkursie przewidziano przyznanie dwóch nagród, dla dwóch zespołów, wraz z opiekunami.
– Pierwsza nagroda to wyjazd do Brukseli na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (24 listopada 2017 r.).
– Druga nagroda to wyjazd do Grecji na ceremonię otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Salonikach. Zwycięskie prace będą prezentowane na obu wydarzeniach.
Zgłoszenia należy wysłać do 15 lipca 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-take-part-win-amazing-prizes

Więcej informacji u panów: Piotra Kajlewicza i Pawła Włoska

XI Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”- nasi górą!

12 maja w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie odbył się drugi etap XI Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem”. Nasi uczniowie brali udział w trzech zawodach: technik mechatronik- kwalifikacja E.18, technik mechanik- kwalifikacja _ M.20, technik informatyk- kwalifikacja E.13 i zajęli czołowe miejsca:

Kwalifikacja E.18

I miejsce – Daniel Siuda ucz. kl. 3TA
II miejsce Damian Zabielski – kl. 3TA

Kwalifikacja M.20

II miejsceAdam Ławecki kl. 3TB
III miejsce- Mateusz Marzęda kl. 3TB

Kwalifikacja E.13

Wyróżnienie – Marcin Mrozek

Laureatom bardzo serdecznie gratulujemy! Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się 25 maja w murach Politechniki Lubelskiej.