IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

konferencja

Konferencja IT – „Informatyk w mundurze – Straż Graniczna bezpieczna i innowacyjna formacja mundurowa”

Zapraszamy na konferencję IT organizowaną przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie oraz Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej
Straży Granicznej w Warszawie p.t. „INFORMATYK W MUNDURZE – SG BEZPIECZNA I INNOWACYJNA FORMACJA MUNDUROWA”

Więcej informacji na stronie www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z nauczycielami: Cezarym Wawszczakiem i Pawłem Włoskiem.

Konferencja Kuratorium Oświaty w Lublinie i Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli p.t. „Zmiany w kształceniu informatycznym”

W dniu 1 czerwca 2016 r. gościliśmy w siedzibie Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie uczestników konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie wspólnie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uczestnikami konferencji byli: nauczyciele przedmiotów informatycznych, dyrektorzy szkół oraz inni zainteresowani nauczyciele. Tematem konferencji były „Zmiany w kształceniu informatycznym”.

Wykład „Kształcenie informatyczne w nowej formule – rola programowania” wygłosił pan prof. Maciej M. Sysło reprezentujący Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu, członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN, wiodący autor propozycji nowej podstawy programowej przedmiotów informatycznych, opracowanej przez Radę.

Informujemy, że Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie od dnia 1 września 2016 włączy się aktywnie do tego projektu. Jego celem będzie wprowadzenia powszechnego nauczania programowania w ramach przedmiotu informatyka.

Ze swojej strony jako przykład dobrych praktyk przedstawiliśmy obecnym na konferencji pokaz zorganizowany przez uczniów naszej szkoły: „Roboty i nauka programowania, wykorzystanie programowania w działaniu różnych urządzeń”. Pokaz ten spotkał się z przychylnym odbiorem.

„Szkoła zawodowa – drogą do przyszłości”

W dniu dzisiejszym w naszej placówce rozpoczęła się o godzinie 9:30 konferencja pod tytułem: „Szkoła zawodowa – drogą do przyszłości”. Jest to konferencja skierowana do dyrektorów szkół gimnazjalnych, którzy dowiedzą się jak zainteresować uczniów szkolnictwem zawodowym.