absolwenci

„Giełda pracy”

Od dnia 16 maja 2016r. w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie zostanie wdrożony niepubliczny system informatyczny „Giełda Pracy”. Celem systemu jest umożliwienie… Czytaj więcej »„Giełda pracy”

Opłata za egzamin maturalny

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny
  2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

Czytaj więcej »Opłata za egzamin maturalny