IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE
Ranking Perspektywy Brązowa Tarcza 2019

waszaedukacja.pl

Jesteśmy w gronie
najlepszych w Polsce!


Szkoła mistrzów
Znak jakości Srebrna Szkoła 2016
dla Technikum Mechanicznego w LCKZiU
Ważne linki
Banner Lublin stawia na zawodowców
Banner Erasmus+
Banner Rok Szkoły Zawodowców


K.K. Baczyński - patron LCKZiU
bip

facebook
youtube

absolwenci

Informacja dla przyszłych studentów

Uwaga przyszli studenci!
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego dla studentów pierwszego roku – laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego, olimpiad oraz turniejów, studiujących w Lublinie będzie przyznawana corocznie.
Uchwała Nr 1194/XIV/2014 Rady Miasta Lublin i wzór wniosku o przyznanie stypendium na stronie Urzędu Miasta Lublin: (http://www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/najlepsi-zostaja-w-lublinie-nabor-wnioskow-o-stypendium-do-31-marca,88,1082,1.html).

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

W związku z tym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2017 r.

Więcej informacji oraz dane do przelewu znajdują się TUTAJ

„Giełda pracy”

Od dnia 16 maja 2016r. w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie zostanie wdrożony niepubliczny system informatyczny „Giełda Pracy”. Celem systemu jest umożliwienie absolwentom zarówno Szkoły jak i kursów kwalifikacyjnych dostępu do ofert pracy składanych przez przedsiębiorstwa i organizacje gospodarcze z rejonu Lublina, a także składanie własnych ofert pracy.
Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu szkoły w celu złożenia stosownej deklaracji.

Na etapie wdrożenia system będzie zwierał oferty dla zawodów: technik mechatronik, technik mechanik, technik informatyk i technik cyfrowej procesów graficznych.

Opłata za egzamin maturalny

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny
  2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

Czytaj dalej