Plakat

Rok 2021- Rokiem Patrona LCKZiU

Decyzją Sejmu RP z dnia 27.11.2020 K.K. Baczyński został ustanowiony Patronem Roku 2021. Od stycznia rozpoczynamy obchody Roku K.K.Baczyńskiego w naszej szkole.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

W dniu 29 stycznia 2021 roku Lubelski Kurator Oświaty ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Link do harmonogramu: https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_11026/zal/Terminy_rekrutacji_do_szk%F3%B3_na_rok_szkolny_2020-2021.pdf

Deklaracja maturalna dla absolwentów/uczniów, którzy nie zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20210105123539508), zamieszczamy deklarację maturalną (wariant A) do ponownego wypełnienia dla absolwentów/uczniów, którzy nie zamierzają przestąpić do egzaminu… Czytaj więcej »Deklaracja maturalna dla absolwentów/uczniów, którzy nie zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

20201222_080555

I znów święta…

Po raz kolejny świąteczny nastrój udzielił się uczniom i nauczycielom LCKZiU. Podczas zajęć praktycznej nauki zawodu ogrodnik i zajęć w ramach „Koła florystyczno-rękodzielniczego” stworzono piękne dekoracje… Czytaj więcej »I znów święta…