LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

 
Spawacz UKS Magnoliowa Mechatronika

Konferencjia ,,Kompetencje personalne, społeczne i umiejętność organizowania pracy małych zespołów drogą do sukcesu na rynku pracy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji: ,,Kompetencje personalne, społeczne i umiejętność organizowania pracy małych zespołów drogą do sukcesu na rynku pracy”, w dniu 18 listopada 2014 roku. 

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych i ogólnokształcących, nauczycieli zawodu, przedsiębiorczości, pedagogów, doradców zawodowych i wszystkich tych, którzy zajmują się przygotowaniem młodego człowieka do wejścia na rynek pracy. Czytaj dalej

Projekt COMENIUS PRIME – dzień trzeci

Rzym w deszczu
Prognoza pogody na 6 listopada przewidywała ulewne deszcze, a to spowodowało decyzję władz miasta o zamknięciu na ten dzień szkół w Rzymie. Nastąpiły więc zmiany w programie wizyty. Prace projektowe prowadziliśmy w sali konferencyjnej hotelu. Młodzież przygotowała prezentacje zestawiające i porównujące wyniki ich prac w krajach ojczystych. Nauczyciele opracowali plan działań i zadania do opracowania na wizytę w Lublinie. Poczynili też wstępne ustalenia dotyczące aplikacji do nowego projektu. Po południu,  obici gradem, dotarliśmy do Urzędu Dystryktu XII, gdzie poznaliśmy konkretne działania władz w sprawie integracji imigrantów.

Czytaj dalej

LCKZiU bierze udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Po raz kolejny zgłosiliśmy się do udziału w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. W związku z tym prosimy uczniów i pracowników szkoły o przynoszenie darów do biblioteki szkolnej. Zbieramy odzież , obuwie, zabawki, książki, trwałą żywność (konserwy, makaron, ryż, cukier, herbata itp.), słodycze. Zapraszamy również do wzięcia udziału w ulicznej zbiórce darów, która odbędzie się 23 listopada. Chętni mogą zgłaszać się do biblioteki szkolnej do dnia 14 listopada.

Projekt COMENIUS PRIME – dzień drugi

Veni, vidi…
Dzisiejszy dzień był szczególny ze względu na wizytę w Watykanie i udział w audiencji papieskiej.  Następnie zwiedziliśmy centrum Rzymu i jego najbardziej znane i rozpoznawalne zabytki.
Działania projektowe miały charakter nieformalny, ale ich rezultatem jest koncepcja nowego projektu oraz wstępne plany dotyczące wizyty roboczej w naszej szkole.

Czytaj dalej

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Przekonaliśmy się o prawdziwości tego stwierdzenia podróżując do Rzymu przez Paryż, w sumie ponad 12 godzin.
Pierwszego dnia uczniowie w sali konferencyjnej hotelu zaprezentowali wyniki swoich prac wykonanych w kraju. Zobaczyliśmy prezentacje ilustrujące efekty badań nad czynnikami pomagającymi lub utrudniającymi integrację imigrantów. Czytaj dalej

Cyfrowe archiwum fotograficzne LCKZiU

W związku z tworzeniem cyfrowego archiwum fotograficznego proszę o przekazywanie do biblioteki szkolnej zdjęć z uroczystości i wydarzeń odbywających się zarówno na terenie szkoły, jak i poza szkołą, dotyczących uczniów i nauczycieli LCKZiU. Proszę też o udostępnienie zdjęć z lat poprzednich.

Trzecie miejsce dla Łukasza w ogólnopolskim konkursie filmowym

W dniu 19 października 2014r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu „Zło dobrem zwyciężaj” – Ksiądz Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności. Organizatorem konkursu były Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Narodowe Centrum Kultury, w 30 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Przewodniczącego NSZZ Solidarność.
Czytaj dalej

WYNIKI REKRUTACJI NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU IVT – POKL – BLIŻEJ EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY

kapital-ludzki-80
ue-efs-80 
 
 
 
 
 
 
W dniu 08.10.2014 po przeprowadzeniu czynności określonych w regulaminie ubiegania się o miejsce na zagraniczne praktyki w ramach Projektu IVT – Bliżej Europejskiego rynku pracy opublikowanego na szkolnej stronie internetowej LCKZiU w aktualnościach komisja podliczyła punkty zdobyte przez kandydatów i zadecydowała o przyznaniu miejsc na praktykach następującym uczniom z klasy III TB.

  • Patryk Dołbeń – Sadurski – 45,62 pkt.
  • Anita Szkalej – 37,56 pkt.
  • Kacper Burdzy – 37,32 pkt.
  • Tomasz Kurasiewicz – 36,4 pkt.

Na liście rezerwowej zapisano:

  • Dominik Orzeł – 36,12 pkt.
  • Michał Rębacz – 27,43 pkt.

Regulamin ubiegania się o praktyki, testy uczniów, życiorysy, listy motywacyjne, pytania zadane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jak też karty oceny uczniów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
W trakcie całego procesu kwalifikacyjnego stosowano zasadę jawności, równego traktowania uczestników staży oraz przeciwdziałano dyskryminacji.

Komisja obradowała w składzie:
mgr Jacek Misiuk – Dyrektor LCKZiU
mgr Wiesława Wąsik – Koordynator Projektu, nauczyciel j. niemieckiego
mgr Anna Fugel – nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy III TB
mgr inż. Paweł Włosek – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Pomoc dla biblioteki w Sobolewie

W bibliotece szkolnej po raz kolejny prowadzona jest zbiórka książek dla biblioteki w Sobolewie. Budynek biblioteki wraz ze zbiorami spłonął w kwietniu ubiegłego roku. Zbieramy książki w dobrym stanie (beletrystyka, słowniki , przewodniki , albumy, literatura dziecięca). Zbiórka trwa do końca października.

Kwesta na rzecz Fundacji Dobrego Samarytanina – ogłoszenie

Uczniowie chętni do udziału w kweście na rzecz Fundacji Dobrego Samarytanina proszeni są o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej. Kwesta odbędzie się w dniach 1-2 listopada w godzinach 9-14. Grupy uczniów będą uczestniczyć w zbiórce na zmianę w wybranych przez siebie godzinach.