LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

 
Laureaci konkursu Innowacje w rolnictwie wraz z ich wynalazkiem "Wszędołazem" na uroczystości wręczenia dyplomów i nagrody głównej - 4000 PLN / LCKZiU Spawacz Ufundowanie Sztandaru LCKZiU oraz Ślubowanie uczniów. UKS Magnoliowa Mechatronika

Uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy 23. Batalionem Obrony Terytorialnej i LCKZiU oraz Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca o godzinie 10.00 w Auli LCKZiU rozpoczęły się uroczystości związane z dwoma ważnymi wydarzeniami w szkole.
Pierwszym z nich było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy 23. Batalionem Obrony Terytorialnej i Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dzięki któremu uczniowie LCKZiU będą mogli brać udział w zajęciach prowadzonych przez żołnierzy z jednostki. Porozumienie pozwoli także absolwentom LCKZiU na zatrudnienie w 23. Batalionie. Wojsko Polskie jak inne gałęzie przemysłu potrzebuje dobrze wykształconych specjalistów z wykształceniem zawodowym technicznym. Drugim wydarzeniem które świętowaliśmy tego dnia było zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Po uroczystościach można było obejrzeć sprzęt wojskowy i wyposażenie żołnierza, który przygotował 23. Batalion Obrony Terytorialnej w Lublinie

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

Zapraszam Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Rodziców, Uczniów, Pracowników administracji i obsługi do wspólnego Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego dnia 2 września 2017r.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 23 czerwca 2017r.

Beata Kopycka

Podziękowanie dla naszych sportowych wolontariuszy

Bardzo miła uroczystość odbyła się 9.06.2017 roku w szkolnej auli. Pan Marek Wątorski dyrektor V PZU Półmaratonu „Solidarności” osobiście podziękował uczniom Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego za pomoc w przeprowadzeniu tej dużej imprezy sportowej.
Uczestnicy biegu bardzo wysoko ocenili organizację, zwracając uwagę na obsługę punktów żywnościowych, które obsługiwali nasi wolontariusze. Spotkanie z udziałem ponad 30 uczniów, odbyło się w obecności dyrektora szkoły pana Jacka Misiuka. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale z biegu. Pan Marek Wątorski bardzo serdecznie podziękował także nauczycielom, którzy wraz z młodzieżą pracowali na trasie, panom Cezaremu Wawszczakowi i Maciejowi Powała-Niedźwieckiemu.

Oferta pracy firmy CEGA Sp. z o.o.

Poszukujemy osób chętnych do podjęcia pracy w naszej firmie w dziale produkcji.

Poszukujemy osób pełnoletnich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzenie w wys. 2000,- brutto miesięcznie

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy cega@cega.pl
lub pocztą na adres:
CEGA Sp. z o. o.
ul. Droga Męczenników Majdanka 90
PL – 20-325 Lublin
tel kontaktowy : 572 033 682

Podsumowanie projektu Erasmus+ „Pierwszy cel Europy 2020: walka z bezrobociem”

W czwartek 8 czerwca 2017r. w auli Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Erasmus + „Pierwszy cel Europy 2020: walka z bezrobociem”.

W spotkaniu uczestniczyła dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i młodzież LCKZiU. Zaszczycili nas również swoją obecnością goście z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: pan Kazimierz Stocki, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i pani Katarzyna Węgiel z Wydziału Pośrednictwa Pracy.

Gospodarzami spotkania byli uczniowie z grupy projektowej: Adrian Abramowicz, Grzegorz Ciesielski, Mateusz Flis, Michał Gabryel, Bartłomiej Gwarda, Sebastian Kołodziej, Bartosz Kot i Daniel Siuda oraz szkolny koordynator projektu pani Agnieszka Kowalska.

Uczestnicy projektu opowiedzieli o jego realizacji, podzielili się też swoimi wspomnieniami i wrażeniami.  Ich opowieści zilustrowane były zdjęciami i muzyką z miejsc, do których podróżowali.

Następnie głos zabrał dyrektor LCKZiU Jacek Misiuk. Podkreślił, że kończący się projekt jest kolejnym międzynarodowym projektem realizowanym przez naszą szkołę. Wskazał korzyści płynące z udziału w projektach i zachęcił do tego młodsze klasy. Pan Dyrektor wręczył również uczniom z grupy projektowej certyfikaty uczestnictwa.

Na zakończenie kilka słów do zebranych skierował dyrektor Kazimierz Stocki z WUP w Lublinie. Pogratulował szkole i grupie projektowej udanego przedsięwzięcia, podkreślił też, że współpraca między WUP i LCKZiU podczas realizacji projektu Erasmus+ TARGET 2020 była udana. Dodał również, że stopa bezrobocia w województwie lubelskim spada między innymi dzięki świadomości i aktywnej postawie młodych ludzi na rynku pracy.

„Moja szkoła – moja przyszłość” – LCKZiU w TVP3

Telewizja Polska wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowała program telewizyjny promujący szkolnictwo zawodowe. Seria pokazuje różne zawody realizowane podczas kształcenia zawodowego w Technikach i Szkołach Branżowych, i skierowana jest do młodych ludzi – gimnazjalistów. 11 czerwca 2017r. (w Niedzielę) o godzinie 16:30 w programie p.t. „Moja szkoła – moja przyszłość” na kanale TVP3 Lublin prezentowane będą zawody Mechanika i Mechatronika. Z dumą informujemy, że odcinek ten realizowany był w naszej szkole i tym bardziej zachęcamy do obejrzenia go.