LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Ranking Perspektywy Brązowa Tarcza 2019

waszaedukacja.pl

Jesteśmy w gronie
najlepszych w Polsce!


Szkoła mistrzów
Znak jakości Srebrna Szkoła 2016
dla Technikum Mechanicznego w LCKZiU

Ważne linki

Banner Lublin stawia na zawodowców
Banner Erasmus+
Banner Rok Szkoły Zawodowców


K.K. Baczyński - patron LCKZiU
bip

facebook
youtube
 
Spawacz UKS Magnoliowa Mechatronika

Testy na ergometrach

Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Piotra Szaliłowa do naszej szkoły przybyli przedstawiciele AZS UMCS Lublin, którzy przywieźli dwa ergometry. Jest to maszyna, która umożliwia treningi wioślarskie. Ergometr wprawia w ruch większość partii mięśni, głównie brzucha, nóg, rąk i barków. Wyposażony jest w monitor pokazujący m.in. generowaną przez zawodnika moc i inne dane, co – wobec skalibrowania urządzeń – umożliwia porównanie wyników osiągniętych przez poszczególnych zawodników i organizowanie zawodów. Próbie poddano ponad pięćdziesięciu uczniów LCKZiU. Dwóch z nich uzyskało na tyle dobre wyniki, że wystartują w oficjalnych zawodach.

Matura 2020 – terminy, deklaracje, komunikaty

Deklaracje maturalne – matura 2020

NOWA FORMUŁA

Deklaracja_1a Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie;
(3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

Deklaracja_1b Deklaracja dla:
(1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
(2) absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;
(3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie;
(4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
(5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
(6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Deklaracja_1c Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

STARA FORMUŁA

Deklaracja_1d Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

Deklaracja_1e Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

Załącznik 2 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Komunikaty

Terminy egzaminów w 2019 roku
Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2018/2019
Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku
Komunikat o przyborach

Informacje o opłatach

Informacja o opłatach za egzamin maturalny w roku szkolnym 2018-2019

Konkurs „Twoja krew, życie innych” zorganizowany przez LKO i RCKiK w Lublinie

Zapraszamy do wzięcia w konkursie organizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie pod tytułem „Twoja krew, życie innych”. Zgłoszenie należy złożyć mailowo do 24 września na adres anna.guzowska@kuratorium.lublin.pl.

Konkurs przeznaczony jest dla szkół na wszystkich poziomach nauczania. W wypadku naszej szkoły uczniowie w dowolnej formie zareklamują ideę krwiodawstwa (np. film – max. 30 s, reklama radiowa – max. 30 s, forma graficzna lub inna)

Więcej informacji, regulaminy i karty zgłoszenia na stronie kuratorium: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10180

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych uczniów. Prosimy jak najszybciej zgłaszać chęć wzięcia udziału u nauczycieli przedmiotów graficznych.

Zebrania dla rodziców i opiekunów klas II, III i IV

Przypominamy o zebraniach dla rodziców i opiekunów uczniów Technikum Mechanicznego które odbędzą się 19 września o godzinie 16:30.

Klasy II-III w wyznaczonych salach.

PILNE klasy IV w auli ( sala 115 I piętro – szkolenie dla rodziców na temat egzaminu maturalnego) Prosimy o przybycie.

Szkolny poczet na uroczystościach

Dwukrotnie w tym roku szkolnym nasza szkoła wystawiała poczet sztandarowy. Na wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019 oraz na uroczyste otwarcie ulicy bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 10.09.2019. W pierwszej uroczystości LCKZiU reprezentowali: Kamil Lal, Krystian Buch, Wojciech Kapitan, Jakub Okoniewski, Maciej Mazur (kl. IV TB), Eryk Zarzeka (kl. IV TC), Jakub Stefaniuk (kl. III TB), w drugiej: Kamil Lal, Wojciech Kapitan, Jakub Okoniewski, Maciej Mazur (kl. IV TB), Jakub Stefaniuk (kl. III TB)

Informacja o ubezpieczeniu NNW w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolnego. Nie pozostajemy jednak obojętni na kwestie bezpieczeństwa naszych uczniów, dlatego proponujemy zapoznać się z ofertami, które otrzymaliśmy od różnych Towarzystw:

  1. https://twojedziecko.aviva.pl/oferta?token=DA7A20A3501C89E616B3907CCFE2ABB4B88A7F0D
  2. https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci – 10% zniżki przy zakupie online na bezpieczny.pl z użyciem kodu rabatowego – 20046
  3. https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły.

Narodowe Czytanie 2019

W dniach 7 września w Ogrodzie Saskim w Lublinie i 9 września w auli LCKZIU nasza szkoła po raz czwarty wzięła udział w akcji Narodowego Czytania klasyki literatury polskiej pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej Pana Andrzeja Dudy i Pani Agaty Kornhauser – Dudy.


Czytaliśmy „Sawę”-gawędę szlachecką Henryka Rzewuskiego, nowelę „Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Orkę” Władysława Stanisława Reymonta, „Katarynkę” Bolesława Prusa i „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020.

Wnioski i oświadczenia do stypendiów można pobrać ze strony lub pedagoga szkolnego. Wypełnione dokumenty należy składać u pedagoga szkolnego. Ważne! Z uwagi na zbliżający się termin rozpatrywania podań, dokumenty
należy składać do 12.09.2019 r.

zał. 2 Wzór wniosku

zał. 3 Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny

zał. 5 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. w sali gimnastycznej LCKZiU według poniższego harmonogramu:

Godz. 9.00 – Klasy II, III, IV Technikum Mechanicznego
Godz. 9.45 – Klasy I Technikum Mechanicznego oraz klasy I, II, III Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.