Kadra LCKZiU

DYREKCJA

Imię i Nazwisko Stanowisko
mgr inż. Sławomir Dybała Dyrektor LCKZiU
mgr inż. Wiesław Ciorgoń Wicedyrektor LCKZiU
mgr Jan Wasilewicz Wicedyrektor LCKZiU

Przedmioty ogólnokształcące

Imię i Nazwisko Stanowisko
Wasilewicz Jan z-ca dyrektora, zajęcia rewalidacyjne
Barchacka Beata matematyka, informatyka, przedsiębiorczość
Boryga Beata matematyka
Bugaj Katarzyna wiedza o społeczeństwie, historia
Ciężka Krystyna fizyka
Drąg Edyta religia
Frączek Urszula j. polski
Fugel Anna j. angielski
Gabryś-Szulińska Bożena matematyka, podstawy przedsiębiorczości
Gaweł Marta j. polski
Graboś Agnieszka biologia, przedmioty ogrodnicze
Gruszka Marek wychowanie fizyczne
Helman Maria biblioteka
Huszaluk Dorota wychowanie do życia w rodzinie, religia
Janik Beata fizyka
Kałuża Mariusz j.niemiecki
Kawerska Monika geografia
Klucha Urszula biblioteka
Kopycka Beata j. polski
Kotko Sławomir wychowanie fizyczne
Kowalska Agnieszka j. angielski
Król Dorota j. niemiecki
Kuźnar-Janczuk Ewa historia
Malec Janusz przedmioty informatyczne
Modrzewska Bożena przedmioty informatyczne
Modzelewska Bożena plastyka, przedmioty zawodowe graficzne
Nawój Dariusz wychowanie fizyczne
Powała-Niedźwiecki Maciej wychowanie fizyczne
Samborska Monika j.angielski
Słomianowska Barbara j.niemiecki
Shvets Damian religia prawosławna
Stankiewicz Dariusz religia
Szaliłow Piotr wychowanie fizyczne
Ścibiorska Grażyna matematyka, chemia
Tarasińska Wiesława j. polski, wiedza o kulturze
Wąsik Wiesława j. niemiecki

Przedmioty zawodowe mechaniczne i elektroniczne

Imię i Nazwisko Stanowisko
Dybała Sławomir Dyrektor LCKZiU, technologia maszyn
Ciorgoń Wiesław z-ca dyrektora, mechanika
Bedliński Tomasz przedmioty mechaniczne
Dębska Ewa przedmioty mechaniczne
Janiszek Dariusz przedmioty mechatroniczne
Kasperek Paweł przedmioty mechaniczne
Mazur Mirosław przedmioty mechatroniczne
Michoń Kamil przedmioty mechatroniczne
Miłkowska Maria mechanika
Pioś Paweł przedmioty mechaniczne
Sołtan Teresa elektrotechnika, przedmioty mechatroniczne

Przedmioty zawodowe informatyczne

Imię i Nazwisko Stanowisko
Dąbrówka Andrzej przedmioty informatyczne
Sygara Tomasz grafika komputerowa, przedmioty informatyczne
Wawszczak Cezary przedmioty informatyczne
Włosek Paweł grafika komputerowa, przedmioty informatyczne

Przedmioty ekonomiczne i pokrewne

Imię i Nazwisko Stanowisko
Dolecka Jadwiga przedsiębiorczość

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Imię i Nazwisko Stanowisko
Drozd Paweł przedmioty informatyczne
Dybała Bogusław zajęcia praktyczne
Godlewska Renata przedmioty ogrodnicze
Grzegorczyk Jolanta przedmioty ogrodnicze
Jędruszczak Henryk zajęcia praktyczne
Kajlewicz Piotr grafika komputerowa
Kolasiński Piotr przedmioty elektryczne
Korbus Jacek grafika komputerowa
Najman Artur zajęcia praktyczne
Niezgoda Grzegorz zajęcia praktyczne
Węgielski Zbigniew zajęcia praktyczne
Wójcik Stanisław zajęcia praktyczne
Wójcik Zbigniew zajęcia praktyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Pedagog szkolny oraz doradztwo zawodowe

Imię i Nazwisko Stanowisko
Górczyński Mirosław doradca zawodowy
Gruszka Marzena pedagog szkolny