Jubileusz 60-lecia naszej placówki

6 grudnia 2013 roku w LCEZ odbyły się uroczystości związane z 60 rocznicą powstania szkoły. Święto rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Bazylianówka 85, której przewodniczył ks. biskup Artur Miziński. Ks. Biskup przypomniał historię powstania szkoły i życzył nauczycielom i uczniom dalszych sukcesów. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły. Dalsza część uroczystości odbyła się w auli szkolnej.

Na wstępie pan dyrektor Jacek Misiuk powitał zaproszonych gości, nauczycieli , pracowników administracji i uczniów i wygłosił krótkie przemówienie. W uroczystościach udział wzięli: Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Krzysztof Babisz- Lubelski Kurator Oświaty, Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin reprezentująca Prezydenta Miasta Lublin, Aneta Milanowska- Dyrektor Biura Poselskiego posła Jana Łopaty, Rafał Dobrowolski- Kierownik Oddziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Mariusz Banach- Radny Miasta Lublin, Teresa Misiuk- Przewodnicząca Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo Wschodniego NSZZ Solidarność, Celina Stasiak- Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Miasta Lublin, Dariusz Winiarczyk-Prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Lublinie, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater- Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. Andrzej Marczuk-Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Mariusz Krupa- dyrektor produkcji SIPMA S.A., Monika Różycka-Górska w im. dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Dariusz Zieliński- absolwent i pracownik LCEZ. Wszyscy goście wygłosili mowy. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka w imieniu Prezydenta Miasta, przekazała Lubelskiemu Centrum Edukacji Zawodowej medal Prezydenta Miasta Lublina. Medale Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz propagowanie innowacyjnych technologii i metod kształcenia otrzymali następujący pracownicy LCEZ: wice dyrektor LCEZ Wiesława Ciorgoń, Ewa Dębska, wice dyrektor LCEZ Sławomira Dybała, oraz Maria Miłkowska.

Kolejny punkt programu stanowiła prezentacja poświęcona patronowi szkoły K. K. Baczyńskiemu oraz prezentacja przedstawiająca ofertę edukacyjną LCEZ. Następnie goście udali się na warsztaty szkolne w celu zapoznania się z bogatym zapleczem dydaktycznym szkoły. Oprawę plastyczną uroczystości stanowiły wystawy: historia szkoły oraz projekty realizowane w LCEZ. Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem w sali konferencyjnej.