IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE
Ranking Perspektywy Brązowa Tarcza 2019

waszaedukacja.pl

Jesteśmy w gronie
najlepszych w Polsce!


Szkoła mistrzów
Znak jakości Srebrna Szkoła 2016
dla Technikum Mechanicznego w LCKZiU
Ważne linki
Banner Lublin stawia na zawodowców
Banner Erasmus+
Banner Rok Szkoły Zawodowców


K.K. Baczyński - patron LCKZiU
bip

facebook
youtube

Terminarz rekrutacji do Technikum Mechanicznego

L.p. Czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 14 maja do 15 czerwca 2018r. od 09 lipca do 27 lipca 2018r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym. od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. Nie dotyczy
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 14 maja 2018r. do 03 lipca 2018r. od 09 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. do godz. 9:00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 4 lipca 2018r. godz. 10:00 do 17 sierpnia 2018r. godz. 10:00
5 Wydanie kandydatowi przez szkołę skierowania na badanie lekarskie. od 14 maja do 5 lipca 2018r. do 21 sierpnia 2018r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeśli nie zostały wcześniej złożone, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 6 lipca 2018r. do godz. 14:00 29 sierpnia 2018r. do godz. 14:00
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 9 lipca 2018r. godz. 12:00 30 sierpnia 2018r. do godz. 15:00
8 Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 10 lipca 2018r. 31 sierpnia 2018r.