IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE
waszaedukacja.pl

Jesteśmy w gronie
najlepszych w Polsce!


Szkoła mistrzów
Znak jakości Srebrna Szkoła 2016
dla Technikum Mechanicznego w LCKZiU
Ważne linki
Banner Rok Szkoły Zawodowców
Banner Rok Szkoły Zawodowców
Banner Rok Szkoły Zawodowców


K.K. Baczyński - patron LCKZiU
bip

facebook
youtube

Oferta edukacyjna LCKZiU

Technikum Mechaniczne
Szkoła Policealna dla dorosłych Nr 3
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Branżowa Szkoła Mechaniczna I-szego stopnia

Oferta edukacyjna Technikum Mechanicznego (4-letniego) dla absolwentów gimnazjów

Film promocyjny z ofertą edukacyjną LCKZiU:

Absolwenci Technikum Mechanicznego w LCKZiU 2016:

 

Absolwenci Technikum Mechanicznego w kolejnym roku po ukończeniu szkoły:

 

Oferta edukacyjna Szkoły Policealnej dla dorosłych Nr 3 dla absolwentów liceum

Szkoła Policealna dla dorosłych Nr 3 prowadzi kształcenie na poziomie technikum w trybie zaocznym, dla absolwentów liceum, także tych, którzy nie zdobyli matury.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przygotowało ofertę bezpłatnego kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych chcących poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym (kursowym).
Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.
Wszystkie wyszczególnione niżej kursy kończą się zewnętrznymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Film promocyjny KKZ:

Strona internetowa naszych kursów: lckziu.pl/kursy

Branżowa Szkoła Mechaniczna I-szego stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

W ramach Branżowej Szkoły Mechanicznej I-szego stopnia oferujemy naukę w zawodach:

  • Operator obrabiarek skrawaniem (CNC)
  • Ślusarz
  • Mechanik monter maszyn i urządzeń