Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

W dniach od 19.01 – 06.02.2015 Technicy informatycy i Technicy cyfrowych procesów graficznych z klasy III Tb: Anita Szkalej, Tomasz Kurasiewicz, Kacper Burdzy oraz Patryk Dołbeń – Sadurski, przebywają w Niemczech (Badenia Wirtembergia) pod opieką nauczyciela języka niemieckiego Wiesławy Wąsik w Göppingen w ramach programu na projekcie: „Bliżej europejskiego rynku pracy” – Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” . Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie odbywają staże w 4 różnych firmach mających siedzibę w Göppingen specjalizujących się w serwisach internetowych i komputerowych oraz świadczących usługi reklamowe. Zadania w ramach praktyk są zindywidualizowane i przystosowane do potrzeb danego kształcenia zawodowego.
Praktyki i staże są możliwe dzięki współpracy z partnerską szkołą Kaufmännische Schule Göppingen.