X Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat

Urząd Statystyczny w Lublinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego do udziału w kolejnej edycji Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat.

Konkurs ma na celu zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkolnej w obszarze gospodarki rynkowe, doskonalenie umiejętności w zakresie opisywania, analizowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych, społecznych i gospodarczych z wykorzystaniem metod statystycznych, a także pogłębianie wiedzy wśród młodzieży o roli i miejscu statystyki w analizie procesów społecznych i gospodarczych.

Konkurs realizowany jest w terminie od 02 września 2021 r. – 31 stycznia 2022 r. i składa się z dwóch etapów:
I etap – zespół uczniów wybiera i realizuje jedno zadanie z zakresu statystyki i demografii spośród zadań zamieszczonych na stronie internetowej Konkursu Sigma² – http://sigma.stat.gov.pl, która jest dostępna od 2 września 2021 r. ,
II etap – najlepsze zespoły uczniów podczas finału konkursu udzielą odpowiedzi na pytania testowe oraz problemowe z wiedzy statystycznej i demograficznej.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 24 września br.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie dostępnym są na stronie internetowej: https://sigma.stat.gov.pl