Informacja o konkursie „Stop pożarom lasów” Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

W związku ze realizacją konkursu pn. Stop pożarom lasów Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz z komendantami miejskimi i powiatowymi PSP woj. lubelskiego, a także Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza młodzież z województwa lubelskiego do udziału w konkursie dla uczniów szkół średnich (licea i technika) pn. „Stop pożarom lasów”, który rozpoczyna się już 8 września 2021 r. i potrwa do 8 października 2021 r.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem w lasach i zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych.

Zadanie konkursowe w I kategorii polega na przygotowaniu plakatu promującego akcję „Stop pożarom lasów” w formacie A3. Natomiast w kategorii II należy przygotować film edukacyjno-promocyjny pt. „Stop pożarom lasów” związany z tematem konkursu. Autorzy najciekawszych plakatów i filmów otrzymają cenne nagrody finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Na zwycięzców czeka m.in. sprzęt elektroniczny (laptop, tablet, urządzenie wielofunkcyjne) oraz bon na wycieczkę klasową. Najlepsza praca plastyczna, zostanie umieszczona na billboardach i nośnikach reklamowych jako plakat promujący akcję. Natomiast najlepszy film – zostanie opublikowany na stronach internetowych i portalach społecznościowych wszystkich komend PSP województwa lubelskiego jako film promujący akcję.

Prace należy nadsyłać do odpowiednich Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego z terenu powiatu, na którym znajduje się szkoła w terminie do 8 października 2021 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie (https://straz.lublin.pl/) oraz wszystkich Komend Miejskich/Powiatowych PSP województwa lubelskiego.

Zachęcamy do włączenia się w akcję i prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów Państwa szkoły.

Oliwia Skurska
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie