Szkolne Koło Wolontariatu

W LCKZiU już od wielu lat działa koło wolontariatu. Pomagamy przy organizacji różnorodnych imprez sportowych. Uczestniczyliśmy we wszystkich  lubelskich maratonach, półmaratonach, biegach „Solidarności” i innych. 

Z nowym rokiem szkolnym, czekają nas nowe wyzwania. Zapraszam wszystkich chętnych  do włączenia się do tej ciekawej działalności. 

Najbliższa impreza to „Mila Pamięci Ofiar Komunizmu” w Parku Ludowym. Odbędzie się w najbliższą sobotę. Zainteresowani mogą zgłaszać się w gabinecie wychowania fizycznego.   

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
Maciej Powała-Niedźwiecki