Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023

Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023- nabór wniosków dla uczniów Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.
Nabór wniosków prowadzony jest w dniach 1 – 22 września 2021r.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym, 2021-2022 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach zawodowych – branżowych szkołach zawodowych, technikach, szkołach artystycznych i szkołach policealnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 680 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. w kwocie 350,00 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne będą na stronie internetowej: www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”: https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/.

Wszelkie pytania dotyczące projektów stypendialnych można kierować pod nr tel.: (81) 44 16 713, (81) 44 16 716, (81) 47 81 459, (81) 44 16 709 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl.

W przygotowaniu wymaganej dokumentacji ubiegania się o stypendium pomocy udziela pedagog szkolny Marzena Gruszka w dniach 01.09 – 22.09 p. 116.
Kontakt do pedagoga: 791-402-364.