Wewnątrzszkolny konkurs graficzny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu materiałów graficznych
do nowo powstającego serwisu uczniowskiego: “portfolio – serwis kreatywny uczniów LCKZiU”

Krótki zarys planowanej działalności serwisu portfolio:

 • serwis przeznaczony jest dla uczniów szkół LCKZiU
 • w serwisie można publikować swoje prace w postaci cyfrowej: prace graficzne, prace plastyczne, fotografie, kolaże, prace projektowe, modele 3D, rendery 3D, animacje, klipy, teledyski, komiksy,  nowele, opowiadania, poezję oraz wszystko, czym uczeń chciałby się podzielić lub pochwalić.
 • serwis zastąpi działy: “Galerie prac uczniów” oraz “Magnolka” strony głównej LCKZiU.
 • w przyszłości w serwisie pojawią się samouczki (tutoriale) związane z grafiką komputerową, animacją, edycją materiałów wideo, a także inne.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektów:

 1. Logo serwisu – identyfikuje serwis
 2. Ikona serwisu – favikona pokazująca się na pasku zakładek internetowych
 3. Tła – estetyczne elementy graficzne serwisu – może być więcej niż jedno tło.

Wymagania w stosunku do prac:

 1. prace wykonane samodzielnie, nie powinny być pochodnymi innych prac i wykorzystywać innych prac jako miksów, kolaży itp… Użycie innych prac może się odbywać z poszanowaniem praw autorskich i majątkowych, zgodnie z licencją, jakie oryginalne prace posiadały.
 2. format i wymiary Logo serwisu: kwadrat minimum 512 x 512 pikseli
 3. format i wymiary Ikony serwisu: kwadrat o wymiarach 512 x 512 pikseli
 4. format i wymiary tła: prostokąt o szerokości minimum 1920 pikseli i wysokości minimum 512 pikseli.
 5. Format plików: PNG z użyciem kanału alfa (proszę zachować oryginały w postaci plików programu
  w którym były tworzone)

Zasady konkursu:

 1. każdy uczeń szkół młodzieżowych wchodzących w skład LCKZiU może dostarczyć pracę w dowolnych ilościach w ramach każdego z przedmiotów konkursu. Można dostarczyć na przykład tylko Logo lub tylko tło/tła lub wszystkie prace. Prace opisane imieniem i nazwiskiem autora należy przesłać na adres mailowy: lckziu.konkurs@gmail.com do końca wakacji czyli do 31 sierpnia 2021 roku.
 2. autor prac przekazując je w ramach konkursu potwierdza ich oryginalność oraz to że jest ich autorem
 3. prace przekazane w ramach konkursu mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w serwisie jako elementy graficzne zgodnie z przedmiotem konkursu

Nagrody:

 1. zaproszenie zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych do współtworzenia wyżej wymienionego serwisu internetowego i pokrewnych.
 2. promowanie prac autora w wymienionym serwisie oraz na stronie głównej szkoły oraz w mediach społecznościowych szkoły

Organizatorzy konkursu to nauczyciele przedmiotów zawodowych graficznych oraz osoby tworzące serwis portfolio – Bożena Modzelewska i Paweł Włosek