Dyplom Uznania dla Dyrekcji i nauczycieli LCKZiU

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przekazało na ręce Dyrekcji LCKZiU Dyplom Uznania za wkład wniesiony w przygotowaniu uczniów do XV Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem”.

Konkurs organizowany jest przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie pod patronatem
Marszałka Województwa Lubelskiego
Lubelskiego Kuratora Oświaty
Prezydenta Miasta Lublin
Rektora Politechniki Lubelskiej
Polskiego towarzystwa Informatycznego

rok-przed-20-21