Dyplom dla uczennicy naszej szkoły – Pauliny Pazur

W dniu 28.03.21r. rozstrzygnięto II Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną dla mieszkańców województwa lubelskiego (rękodzielników i twórców ludowych, artystów plastyków, członków kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzieży szkolnej). Przypomnijmy, że konkurs odbywał się w trudnym czasie pandemii  ale  pod patronatem: P. Beaty Mazurek – Posła do Parlamentu Europejskiego i przy udziale: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.
Ustalono 4 kategorie konkursowe:
I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną;
II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną;
III. Palma wielkanocna wykonana techniką tradycyjną;
IV. Palma wielkanocna wykonana techniką współczesną;

Nasza uczennica z kl. 3 BA BSW: Paulina Pazur, która od kilku lat rozwija swoje zainteresowania w Kołach Zainteresowań np. Kółku florystyczno- rękodzielniczym prowadzonym przez P. Renatę Godlewską podjęła wyzwanie i przystąpiła również do konkursu wykonując bardzo ciekawą palmę wielkanocną techniką współczesną.

Na konkurs nadesłano około 2 tys. palm i pisanek. Z tego jury wybrało 600 eksponatów, a nagrodziło i wyróżniło 36 palm i pisanek. Paulina także otrzymała dyplom za udział w tym konkursie.

Gratulujemy Ci kreatywności i aktywności nawet w czasie pandemii i życzymy dalszych wyzwań  i sukcesów.

Tekst: Renata Godlewska

DyplonPaulinaPazur