Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Baczyńskiego w Lublinie zaprasza absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w Technikum oraz w Szkole Branżowej I stopnia.

W Centrum oferujemy kształcenie w następujących zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik grafiki
i poligrafii cyfrowej oraz nowy zawód technik spawalnictwa 

 W Szkole Branżowej I stopnia proponujemy kształcenie w następujących zawodach; mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, ogrodnik.

Należy podkreślić, że zawody technik spawalnictwa oraz technik mechatronik
i technik mechanik znalazły się na opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki liście 28 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Dysponujemy nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Nasze pracownie przedmiotowe wyposażone są w komputery, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne. Zajęcie praktyczne odbywają się
w pracowniach do kształcenia branżowego, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, maszyny, urządzenia, narzędzia i pomoce dydaktyczne oraz
u pracodawców w nowoczesnych zakładach i serwisach

Jeśli chcesz zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy, uczyć się
w nowoczesnej szkole, rozwijać swoje pasje i zainteresowania – wybierz naukę
w Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Baczyńskiego w Lublinie.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w LCKZiU absolwentów Szkół Podstawowych (ich rodziców i opiekunów) zachęcamy do kontaktu z doradcą zawodowym zatrudnionym w szkole – Panem Mirosławem Górczyńskim.
Można z nim porozmawiać online na platformie Microsoft Teams codziennie
w następujących godzinach:
Poniedziałek – 8:00 – 11:30
Wtorek 9:30 – 14:30
Środa 8:00 – 12:30
Czwartek  12:30 – 15:30
Piątek  8:00 – 12:00

Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej LCKZiU znajdziesz:

– na stronie internetowej szkoły lckziu.pl
hiperłącze – http://lckziu.pl/?page_id=3492
– na platformie zawodowcy.lublin.eu
hiperłącze – https://zawodowcy.lublin.eu/facility/lubelskie-centrum-ksztalcenia-za
– na facebook
hiperłącze – https://www.facebook.com/TechnikumBSWLublin