Potrzebujesz powtórki przed maturą? Skorzystaj z „Koleżeńskich korepetycji”!

Matura tuż tuż, a przed zdającymi intensywne przygotowania. Pomóc w nich mogą studenci lubelskich uczelni podczas bezpłatnych „Koleżeńskich Korepetycji” – projektu koordynowanego przez Urząd Miasta Lublin. To szansa, aby nie tylko powtórzyć najtrudniejsze zagadnienia, ale także dowiedzieć się więcej na temat studiów w Lublinie.

„Koleżeńskie Korepetycje” udzielane będą z podstawowego zakresu matury z matematyki i języka angielskiego oraz zakresu rozszerzonego takich przedmiotów, jak informatyka, biologia oraz chemia. Realizację programu zaplanowano od 7 do 30 kwietnia w trybie cyklicznych spotkań, odbywających się raz w tygodniu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, bezpłatne zajęcia zostały zaplanowane w formule online. Uczniowie zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy, które będą pracować nad przykładowymi testami oraz zagadnieniami maturalnymi z poprzednich lat.

Z „Koleżeńskich Korepetycji” mogą skorzystać wszyscy, którzy przygotowując się do matury chcą powtórzyć materiał z wyżej wymienionych przedmiotów. Jest to odpowiedź na potrzeby tegorocznych maturzystów oraz bezinteresowna pomoc studentów lubelskich uczelni skierowana do młodszych kolegów. To także okazja do rozmowy o studiach w Lublinie, perspektywach rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego.

Projekt jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i wynika z realizacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2021.

Więcej informacji i zapisy:

Barbara Kostecka-Wiącek
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
mail: barbara.kostecka@lublin.eu

Potrzebujesz powtórki przed maturą? Skorzystaj z „Koleżeńskich korepetycji"!