Harmonogram próbnych egzaminów maturalnych dla uczniów Technikum Mechanicznego w roku 2021

W załączeniu publikujemy harmonogram próbnych egzaminów maturalnych dla uczniów Technikum Mechanicznego w roku 2021 oraz wytyczne epidemiczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210219%20Testy%20diagnostyczne%20WYTYCZNE%20EPIDEMICZNE.pdf

HARMONOGRAM