Informacja dla uczniów dotycząca testu diagnostycznego tzw. próbnego egzaminu maturalnego

17 lutego 2021 r. ukazała się informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego tzw. próbnego egzaminu maturalnego) wraz z harmonogramem.

W załączeniu zamieszczamy komunikat CKE
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210217%20EM%20Test%20diagnostyczny.pdf
oraz informację dotyczącą przyborów z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf