Sukces uczniów naszej szkoły! Szóstka stypendystów programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

Z dumą informujemy, iż 6 uczniów Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 otrzymało stypendia w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego
programu operacyjnego Województwa Lubelskiego , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program stypendialny, „Lubelska kuźnia talentów” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – technikach, branżowych szkołach I stopnia i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych. To finansowe wsparcie młodych szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy przez 10 miesięcy będą otrzymywać stypendia i rozwijać swoje pasje i zdolności zawodowe.

Stypendia otrzymali:
Kamil Kamieniak – klasa 4TI Technikum Mechaniczne
Ada Szpakowska – klasa 4TCI Technikum Mechaniczne
Alicja Sadowska – klasa 4TCI Technikum Mechaniczne
Paulina Pazur – klasa 3BA Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr1
Szymon Grzeszczak – klasa 2 TK Technikum Mechaniczne
Konrad Wołodkiewicz – klasa I Ti Technikum Mechaniczne

Serdecznie Gratulujemy Uczniom i życzymy dalszych sukcesów w nauce i rozwoju kompetencji zawodowych!

Koordynator
Marzena Gruszka
pedagog szkolny