KONKURS PLASTYCZNO-CYFROWY Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!

Udział w Konkursie polega na opracowaniu przez drużynę i zgłoszeniu przez Koordynatora Projektu Organizatorowi pracy plastycznej, stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.), ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy. Do Konkursu szkoła zgłasza wybrane przez siebie prace stworzone przez drużyny. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac. Każda drużyna (nie więcej niż 9 uczniów iKoordynator) może zgłosić wyłącznie jedną pracę. Koordynator Projektu i uczeń mogą być członkiem tylko jednej drużyny.

Konkurs składa się z jednego etapu, na którego końcu zostanie wyłonionych 100 Laureatów.

Nagrodą główną jest wyposażenie Mobilnych Pracowni Komputerowych, składające się z 16 laptopów oraz szafy do ich przechowywania i przenoszenia. Szkoła może zdobyć maksymalnie 2 nagrody główne. Uczniowie i nauczyciele-koordynatorzy zwycięskich drużyn otrzymają również nagrody dodatkowe, na które składają się pendrive, myszka i powerbank.

Konkurs rozpoczął się w dniu 20 stycznia 2021.

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC UPŁYWA W DNIU 31 MARCA 2021.

Więcej informacji na stronie konkursowej.