Deklaracja maturalna dla absolwentów/uczniów, którzy nie zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20210105123539508), zamieszczamy deklarację maturalną (wariant A) do ponownego wypełnienia dla absolwentów/uczniów, którzy nie zamierzają przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 8 lutego 2021 roku.

EM-2021-Zalacznik-1a-Deklaracja-Wariant-A-v.1.pdf