Konkurs na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

Pedagog szkolny zaprasza uczniów LCKZIU do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym ogłoszonym przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego  Dnia Praw Dziecka, obchodzonego corocznie 20 listopada. 

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnym formacie i dowolnej technice plastycznej o tematyce związanej z prawami dziecka Konwencji o prawach dziecka ustanowionej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są  atrakcyjne nagrody.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela pedagog szkolny Marzena Gruszka.

Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o wysłanie e-mail do pedagoga szkolnego marzena.gruszka@lckziu.lublin.eu z informacją potwierdzającą udział w konkursie lub o kontakt telefoniczny 791-402-364 do 30.10.2020r.

Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie!
Pedagog szkolny
Marzena Gruszka